Raziskovalci
Vsakomur priporočamo, da se sam loti dokumetiranja in raziskav svojega rodovnika. Nekaterim se to zdi pretežka ali prezamudna naloga ali pa jih od raziskovalnih možnosti loči razdalja,...
Poenotenje rodoslovnih podatkov
Poenotenje rodoslovnih podatkov Martin Mali, Peter Hawlina Kolega Martin Mali je pripravil program za združevanje poljubnega števila rodoslovnih datotek in iz te združene datoteke, ki ima delovno...
Kodeks rodoslovca
Ni skorajda obrti, dejavnosti, javne ali skrivne druščine, ki bi ne imela bolj ali manj natančnih in obvezujočih pravil obnašanja in delovanja. Veljajo tudi za rodoslovca kakšna pravila? Odgovor...
Arhivi
Raziskovanje družinske zgodovine temelji na rabi primarnih virov, to je dokumentov in matičnih knjig rojstev, porok in smrti, ki pa jih je kmalu treba povezovati in umeščati v zgodovino določenega...
Main page Contacts Search Contacts Search