Vsebine, objavljene na spletnih straneh Slovenskega rodoslovnega društva, so njegova last in jih ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen z navedbo avtorskih pravic SRD in v nekomercialne namene. Za komercialne namene je potrebno pridobiti pisno soglasje društva.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do sprememb vsebin. Slovensko rodoslovno društvo ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Slovensko rodoslovno društvo niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

©2019 Slovensko rodoslovno društvo; Vse pravice pridržane.

Pogoji uporabe

Uporaba spletnih strani Slovenskega rodoslovnega društva je dovoljena za osebne potrebe in je namenjena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do krajših ustavitev portala za potrebe tehničnega vzdrževanja, sicer je portal nepretrgoma dostopen.

Prepovedano kopiranje

Podatki na portalu www.rodoslovje.si so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz portala www.rodoslovje.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni na www.rodoslovje.si, razen če je član društva.

 

Zunanje povezave

Spletno mesto je sestavljeno iz povezav na spletne strani, ki niso del našega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh Slovensko rodoslovno društvo ne odgovarja.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4