Član društva lahko postane vsak, ki poda Pristopno izjavo in plača članarino za tekoče koledarsko leto. Pristopno izjavo v elektronski obliki se pošlje na naslov: info@rodoslovje.si. Članstvo v naslednjem letu se podaljšuje s plačilom članarine do konca februarja tekočega leta. Kdor do takrat ni poravnal članskih obveznosti se brez opominjanja briše iz članstva. V okviru članstva vsak član pridobi ugodnosti, kot je brezplačno informiranje na področju rodoslovja, priložnost sodelovanja v društvenih projektih, pomoč pri individualnih raziskavah in pomoč izkušenih rodoslovcev. Prav tako dobi priložnost aktivnega sodelovanja v delu društvenih organov, pravico glasovanja in biti voljen v organe društva.

Spisek članov objavljamo zato, ker imajo na Zboru članov pravico glasovanja samo aktivni člani. To so tisti, ki so do Zbora članov poravnali društvene obveznosti. Za pojasnila o plačilih se obrnite na računovodja. Kdor se še želi pridružiti, naj članarino nakaže na račun društva SI56 0201 0003 5458 316. Preglednico plačnikov članarine dopolnjujemo vsakega 15. in zadnjega v mesecu.

Koristi članstva:
- brezplačen izvod društvene revije Drevesa,
- možnost dostopa do društvene knjižnice,
- možnost vpogleda v rodoslovno bazo društva,
- možnost sodelovanja v projektih društva,
- možnost odločanja in sodelovanja v delovnih telesih društva,
- dostop do vsebin 'samo za člane' na spletni strani društva,
- članstvo na dopisni listi clani.srd@list.arnes.si,
- dostop do video posnetkov predavanj,
- dostop do dosedanjih izvodov revije Dreves v digitalni obliki,
- brezplačna pomoč in mentorstvo izkušenih kolegov znotraj društva,
- prejem članske izkaznice

 

Članarina za tekoče leto

Kako izpolniti in digitalno podpisati Pristopno izjavo s pomočjo digitalnega certifikata

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4