Član društva lahko postane vsak, ki poda Pristopno izjavo in plača članarino za tekoče koledarsko leto. Članstvo v naslednjem letu se podaljšuje s plačilom članarine do konca februarja tekočega leta. Kdor do takrat ni poravnal članskih obveznosti se brez opominjanja briše iz članstva. V okviru članstva vsak član pridobi ugodnosti, kot je brezplačno informiranje na področju rodoslovja, priložnost sodelovanja v društvenih projektih, pomoč pri individualnih raziskavah in pomoč izkušenih rodoslovcev. Prav tako dobi priložnost aktivnega sodelovanja v delu društvenih organov, pravico glasovanja in biti voljen v organe društva.

Spisek članov objavljamo zato, ker imajo na Zboru članov pravico glasovanja samo aktivni člani. To so tisti, ki so do Zbora članov poravnali društvene obveznosti. Za pojasnila o plačilih se obrnite na računovodja. Kdor se še želi pridružiti, naj članarino nakaže na račun društva SI56 0201 0003 5458 316. Preglednico plačnikov članarine dopolnjujemo vsakega 15. in zadnjega v mesecu.

Koristi članstva:
- brezplačen izvod društvene revije Drevesa,
- možnost dostopa do društvene knjižnice,
- možnost vpogleda v rodoslovno bazo društva,
- možnost sodelovanja v projektih društva,
- možnost odločanja in sodelovanja v delovnih telesih društva,
- dostop do vsebin 'samo za člane' na spletni strani društva,
- članstvo na dopisni listi clani.srd@list.arnes.si,
- dostop do video posnetkov predavanj,
- dostop do dosedanjih izvodov revije Dreves v digitalni obliki,
- brezplačna pomoč in mentorstvo izkušenih kolegov znotraj društva,
- prejem članske izkaznice

 

Članarina za tekoče leto

Kako izpolniti in digitalno podpisati Pristopno izjavo s pomočjo digitalnega certifikata

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Slovensko rodoslovno društvo je pričelo delovati še pred obdobjem družbenih omrežij, zato je bila dopisna lista za izmenjavo rodoslovnih informacij inovativna metoda, s katero je zlasti predsednik obveščal članstvo o dogodkih, novostih in skupnih aktivnostih. Članstvo je zaradi prijaznosti uporabe pričelo preko te liste tudi razna povpraševanja in diskusije, ki bi sicer bolj sodile na forum.

SRD prijave na listo Rodoslovci ne omejuje.

[Interna Lista] Na obsežnejšo in bolj aktivno listo članov društva (clani.srd@list.arnes.si) pa so vsi člani društva avtomatsko prijavljeni ob včlanitvi oz. letno plačani članarini. Samostojna prijava nanjo ni mogoča, saj so člani liste le aktualni člani društva. Zato vas vabimo, da se nam pridružite oz. poravnate letno članarino, če ste že bili naši člani.

 

PRIJAVA NA LISTO RODOSLOVCI

Pošljete elektronsko sporočilo na naslednji naslov:

To (naslovnik): rodoslovci-request@list.arnes.si
Subject (predmet sporočila): subscribe
Vsebino sporočila pustite prazno!

DL prijava

V kratkem boste prejeli zaprosilo, da svojo prijavo potrdite (CONFIRM):

"Zahtevali ste, da naj bo tale naslov: vas.naslov@domena.si dodan na listo rodoslovci.
Na listo še niste bili dodani. Če želite, da bo vaša prijava na listo dokončno urejena, pošljite e-sporočilo na naslov: rodoslovci-request@list.arnes.si in v naslovno rubriko SUBJECT vpišite: CONFIRM 0000000000000 (prekopirajte tudi številko, ki jo boste prejeli).

Po sprejemu vašega potrditvenega sporočila boste prijavljeni na listo. Če je naslov napačen, ga ne potrdite, pač pa ponovno pošljite zahtevo za prijavo; v polje SUBJECT vpišite subscribe pravo.ime@pravi.naslov in dobili boste novo potrditveno sporočilo.

--------------------------------------------------------------------------------

ODJAVA Z LISTE RODOSLOVCI

Pošljete elektronsko sporočilo na naslednji naslov:

DL odjava

--------------------------------------------------------------------------------

POŠILJANJE SPOROČIL NA LISTO

Po dogovoru v Slovenskem rodoslovnem društvu je e-lista zaenkrat namenjena le za pošiljanje splošnih obvestil o dogajanju v društvu, o novostih na rodoslovnih spletnih straneh, o novostih, ki so splošno zanimive za vse rodoslovce.

Lista torej ni namenjena za osebne rodoslovne poizvedbe - za ta namen uporabite Slovenski rodoslovni forum!

Osebna sporočila naslovite le na osebe, za katere želite, da tako sporočilo prejmejo.

--------------------------------------------------------------------------------

TEŽAVE S PRIJAVO - ODJAVO

Če imate s prijavo/odjavo težave, lahko to namesto vas opravi administrator liste. Pošljite e-sporočilo z opisom težave na naslov: jasmina.stanojevic@fmf.uni-lj.si

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

11. 12 .2019: RTVSLO Svetovalni servis,

03. 12. 2018: RTVSLO Tednik: Iskanje prednikov [42:42 - 52:00],

03. 07. 2018: TV3 Klepet ob kavi,

23. 09. 2016: Gorenjski glas: Po sledeh svojih prednikov,

16. 09. 2016: Delo: Rodovnik in genetika sta najboljši par, tu ni laži,

27. 11. 2015: Dnevnik: Družinska drevesa: Moderno iskanje prednikov,

16. 10. 2015: Primorske novice: Rodoslovje lahko postane neozdravljiva bolezen,

20. 03. 2015: Podcast RTVSLO: Peter Hawlina: Ta, ki ne deli, bo izgubil vse (podcast),

11. 01. 2015: Večer: Interviju Peter Hawlina,

15. 08. 2014: Predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina je bil gost v oddaji Polnočni klub na RTV SLO; Družinska drevesa [70 minut],

09. 01. 2014: Predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Svetovalni servis: Izdelava rodovnika. Avtor prispevka: Peter Močnik,

25. 09. 2013: Dnevnik: Morda ste sorodnik Martina Krpana,

15. 09. 2013: Predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina je bil nedeljski gost na radiu Veseljak,

20. 11. 2010: Primorske novice: Od Adama do džeza.

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Upravljavec osebnih podatkov


Upravljavec osebnih podatkov je Slovensko Rodoslovno Društvo, Šempas 59, 5261 Šempas; telefon 051 694 860, e-pošta: srd@rodoslovje.si, spletni portal https://rodoslovje.si. Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo, na katero se lahko obrnete z vsemi vprašanji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: Vlasta, tel. 040 897 081, e-pošta: dpo.srd@rodoslovje.si.

Kako in zakaj pridobivamo osebne podatke?

Kadar obiščete naš portal:

  • Če ogled opravite brez prijave v svoj uporabniški račun, obdelujemo le tiste podatke, ki se zberejo s piškotki.
  • Če ogled opravite kot registriran uporabnik portala, vaše osebne podatke hranimo tudi v vašem uporabniškem profilu in jih do vašega preklica uporabljamo za spodaj navedene namene na spodaj navedenih pravnih temeljih (Pravice posameznikov).

Podatki registriranih uporabnikov

Z registracijo v spletni portal z nami sklenete pogodbo o zagotavljanju storitev registriranim uporabnikom. S tem pridobite pravico do uporabe svojega uporabniškega profila, kjer se shranjujejo naslednji podatki:

  • podatki, ki nam jih sami posredujete ob registraciji ali kasneje ob dopolnjevanju profila;
  • če se registrirate z uporabo svojega Facebook ali Google računa, podatki, ki nam jih posreduje Facebook oziroma Google (to sta e-naslov in uporabniško ime), in podatki, ki nam jih sami posredujete;
  • podatki o vaših ogledih, ki jih opravite kot registriran uporabnik.

V storitvi »vprašanje«

S kontaktnim obrazcem se zbirajo: elektronski naslov, ime in priimek ter sporočilo uporabnika. Te podatke uporabljamo izključno za to, da vam lahko zagotovimo svetovanje oziroma pripravo ponudbe in jih nikakor ne povezujemo z vašimi ogledi ali vašim uporabniškim profilom.

e-Lista Rodoslovci

Na prejemanje obvestil na e-listi Rodoslovci se lahko uporabnik naroči sam, tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov: rodoslovci-request@list.arnes.si, kot predmet sporočila navede: "subscribe" in vsebino sporočila pusti prazno ter za dokončanje sledi prejetim navodilom. Z liste se lahko uporabnik tudi sam odjavi, tako da na isti naslov pošlje prazno sporočilo z naslovom "unsubscribe".

e-Lista Člani SRD

Na interno listo članov SRD samostojna prijava ni mogoča, saj so uporabniki liste le aktualni člani društva, ki so poravnali letno članarino in na pristopni izjavi privolili v prejemanje e-novic o delovanju društva.

Naročnikom na elektronski naslov pošiljamo novice, obvestila o predavanjih in srečanjih društva, morebitnih posebnostih v zvezi z delovanjem in aktualnih projektih ter posebnih akcijah. Osebne podatke bomo obdelovali za namen pošiljanja e-novic dokler jih uporabnik e-naslova ne prekliče.

Posameznike, ki jim članstvo preneha zaradi izstopa, smrti ali neplačila članarine, z liste odstrani upravljavec.

Pristopnica

Zagotovitev osebnih podatkov je pogoj za pridobitev in uporabo članske kartice. Če podatkov na pristopnici ne posredujete, ne morete postati član društva in pridobiti članske kartice. Če kasneje ne želite, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, morate odstopiti od imetništva članske kartice.

 

Uveljavljanje pravic posameznikov

Imetnik članske kartice ali registrirani uporabnik portala zahtevek naslovi na Slovensko rodoslovno društvo, Šempas 59, 5261 Šempas ali po e-pošti na naslov: dpo.srd@rodoslovje.si. Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).


Posredovanje podatkov tretjim osebam

Brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bomo razkrili osebnih podatkov tretji osebi, razen:

  • v primeru, ko je to potrebno zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki jih imamo (npr. Finančni upravi in drugim državnim organom na njihovo obrazloženo pisno zahtevo v zvezi s tem);
  • zunanjim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov, ki podatke obdelujejo izključno v našem imenu (npr. spletni administratorji, tiskarji, računovodski servis).

Brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bomo razkrili vaših osebnih podatkov tretji državi ali mednarodni organizaciji.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

logoSlovensko rodoslovno društvo,

Šempas 59, 5261 Šempas
tel.  051 694 860

E-pošta: srd@rodoslovje.si
TR pri NLB: 0201 0003 5458 316
SWIFT BIC: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 0003 5458 316
Sklic: SI 00 
Davčna številka 90829905
Letna članarina 40€
                                  (vzorec nakaznice)

Slovensko rodoslovno društvo je bilo formalno ustanovljeno leta 1995 z namenom združevanja znanja in izkušenj rodoslovcev in posredovanja tako pridobljenih vrednot. Neformalno smo pred tem delovali v rodoslovnem krožku in od leta 1994 izdajali društveno glasilo Drevesa.

Delovanje članov društva je ljubiteljsko. Z nesebičnim in neplačanim delom nastajajo koristi, ki so brezplačno na voljo za uporabo ostalih članov in nečlanov. Raziskave po naročilu se v okviru društva ne izvajajo. Raziskovalno dejavnost za naročnike izvajajo nekateri člani in nečlani samostojno.

Temeljna dejavnost društva se izraža v rednih mesečnih srečanjih. Na teh se člani medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah. Poleg srečanj je vsak mesec organizirano še strokovno predavanje. Društvo izdaja rodoslovni časopis Drevesa.

Poleg teh osnovnih oblik dela se posamezni člani in skupine, lotevajo nalog, ki presegajo lastno raziskovalno delo. Nekatere rezultate ponudijo v uporabo tudi ostalim preko tega društvenega portala. Izjema so posebej zahtevni projekti kot so tiskane publikacije, priročniki, monografije, tečaji, razstave in podobno. Z vsem tem se oblikuje podoba slovenskega rodoslovja, ki je poznana znotraj in zunaj Slovenije.

Po vzoru bolj izkušenih narodov so se oblikovala priporočila za delo. Po istih vzorih skušamo delovati tudi na področju ponudbe rodoslovcem uporabnih delovnih pripomočkov in referenčnih zbirk.

Osnovna dejavnost članov društva so seveda rodoslovne raziskave. Te pa vsakogar vodijo še na druga področja kot so: zgodovina, heraldika, geografija, etnologija, statistika in še mnoga druga.

Obiskovalce te strani vabimo, da si ustvarijo uporabniški profil, s katerim bodo lahko dostopali do več informacij. Kdor želi prejemati občasna aktualna obvestila, se lahko vpiše na dopisno listo. Posamezniki lahko rodoslovna vprašanja zastavljajo na forumu ali pa spremljajo novosti ob druženju in skupni rabi informacij preko Facebooka, Twitterja ali drugih družabnih omrežij.


Kdor se želi včlaniti v društvo, naj izpolni pristopno izjavo. Člani društva lahko dostopajo do društvene revije Drevesa, se vpišejo na elektronsko dopisno listo članov ter koristijo društvene informacije in pomoč pri rodoslovnem delu.

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna