1998 01 1998 03 1998 04 1999 01
 1998 L.5 št. 1-2   1998 L.5 št. 3   1998 L.5 št. 4   1999 L.6 št. 1-4
 2000 01  2000 03 04  2001 01 02  2001 03
 2000 L.7 št. 1-2  2000 L.7 št. 3-4  2001 L.8 št. 1-2  2001 L.8 št. 3
 2001 04      
 2001 L.8 št. 4      

 

Vsebina in avtorji posamezne številke:

1998/ letnik 5; št. 1-2
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kranjska in zamorc s krono; Drobci, RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Razstava "Rod, rodovnik, rodoslovje"
Alojzij Pavel Florjančič: Zgodba dolga tisoč let
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Janez Keber: Živalski nazivi v imenoslovju
Nenad Novaković: Kdo se najraje skriva
Lea Benedejčič: Rodovniki znamenitih Slovencev
Miroslav Košuta: Tržaška izštevanka
France M. Dolinar: Cerkvena uprava in Slovenci
Dagmar Slekovec: Dva poskusa prosopografske obdelave
Janez Toplišek: Kolikšne so naše zbirke
Donat Piber: Kronike slovenskih župnij
Jill J. Johnson: Challenges Slovenian Descendants Face in Their Ancestors Reserach
Silvo Torkar: O priimku Čufar - odmev
Franc Šmid: Kaj delamo
Andrej Voje: Kaj delamo

1998/ letnik 5; št. 3
France Bernik: Posvetilo k posebni številki
Peter Hawlina: Uvodnik - Katalog ob razstavi Nismo od včerajšnjega dne; Od kdaj rodoslovje; Nekateri klasični prikazi; Rodoslovni viri; Krajevne monografije; Rodovniki zaradi materialnih interesov; Družinska srečanja; Rodoslovje v svetu; Rodoslovje in računalnik; Predstavitev dela Slovenskega rodoslovnega društva; O in ob razstavi; You Were Not Born Yesterday

1998/ letnik 5; št. 4
Peter Hawlina: Uvodnik; Zgodba z naslovne strani; Nova funkcija v programu Pajek; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Rodovniki za splošno rabo; Vasja Butina: Moj rodovnik (recenzija); Krajevne monografije; Pariški rodoslovni utrinki; RAST - RAziskovalski STiki; Društvene zadeve; Kranjska in zamorc s krono; Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa
Franc Jakopin: Slovenska priimkovna pokrajina
Jurij Sinobad: Seznam hiš, lastnikov in domačih imen po popisnih številkah v letih 1826 in 1868
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Alojzij Pavel Florjančič: A. E. I. O. U.
Alan Gornick: A Dream Come True
Leon Drame: Simpozij Rodovniki znanih Slovencev - poročilo; Rodovniki znanih Slovencev v zbirki evropskega plemstva
Anton Kos: Rodovnik škofa Slomška
Franci Rihtaršič: Novosti v rodovniku Jurija Vege
Lojze Kobi: Grafični prikazi večjih rodovnikov
Lea Benedejčič: Zbirka rodovnikov znanih Slovencev
Jože Dežman: Gorenjskim elitam naproti
Stanko Čop: Rodovniki literatov iz vasi izpod Stola
Jurij Sinobad: Dežela - kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine
Branka Lapajne: Kaj povezuje Huga Wolfa, Herberta von Karajana in Slovenijo; Kako nam rodoslovje pomaga rešiti zgodovinske skrivnosti
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Franc Šmid: Zgodovina hiš južne Koroške (recenzija), Še nekaj o "prateti" Lilith
Lea Benedejčič: Kaj delamo
Jože Sinigoj: Kaj delamo
Jasmina Stanojević: Rodoslovno delo Justine Kramar, por. Jagodič
Günther Junkers: (Računalniški) Rodoslovni projekti v Nemčiji (povzetek predavanja)
Tomaž Pisanski: Obisk pruskega arhiva v Berlinu

1999/ letnik 6; št. 1-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Cesarjev pečat; Prenos arhivskega grediva na sodobne medije (XIX); Rodoslovni vtisi iz Londona; Poročilo o delu za leto 1999; Rodoslovni krožek na Škofijski klasični gimnaziji; Sodelovanje med SRD in Slovenian Genealogy Society; Četrta konferenca SRD; Sodelovanje SRD s Slovenskim svetovnim kongresom; Poročilo o projektu Zamorc s krono; V Nadškofijskem arhivu v Ljubljani lahko člani uporabljajo računalnik; Vodniki po arhivih
Polona Dremelj: Rodovnik dubrovniških plemiških družin med 12. in 16. stoletjem
Franc Šmid: Predniki in potomci Celjskih grofov
Dimitrij Zrimšek: Družinogram
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja
Lucijan Adam: Kranjci iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko
I. K.: Rodbinski priimki iz rastlinskih imen
Felix Gundacker: Rodoslovje v Avstriji; Naslovi avstrijskih arhivov
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Franci Rihtaršič: Prebivalci mesta Kranj leta 1754
Albin Lotrič: Največja rodoslovna zbirka je sedaj dostopna tudi na Internetu
Janez Toplišek: Kolikšne so naše zbirke; Prvi slovenski priročnik za rodoslovni program Brother's Keeper
Alojzija Švajger: Rodoslovna literatura
Joža Miklič: Odmevi
Anton Kos: Smrt Jurija Vege; Poročilo oo delu Sekcije SRD na Vrhniki
Milan Govekar: Kaj delamo
Danica Glavan: Kaj delamo
Dagmar Slekovec: Ustanovitev Obalne sekcije SRD
Tita Kovač: Predavanje mag. Janeza Topliška v Brežicah
Lojze Kobi: Članske obveznosti

2000/ letnik 7; št. 1-2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega grediva na sodobne medije (XX), Lost Children, Nova verzija progra,a Brother's Keeper, Aleja zaslužnih - Tone Ravnikar, Rekorderji
Marija Makarovič: Moje življenje
Marija Štefančič: Naši starodavni predniki
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja
Janez Toplišek: Branje pisane gotice, Krajevni rodoslovni viri
France Megušar: Rezijani nas vodijo v predzgodovino slovenskega prostora
Henry and Anne Grosel: Amazing what a little information can do!
Tone Logar: Westfalski Slovenci
Mariano Rugale: Pokopališča in nagrobniki pri nas na Slovenskem
Nina Lampič: Zakaj sovražim rodoslovje
Ema Goričan: Kaj delamo
George Plautz: Slovenian Genealogy Society International
Dagmar Slekovec: Prvo leto dela Obalne sekcije Rodoslovnega društva

2000/ letnik 7; št. 3-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXI), Rekorderji, Recenzija knjige: Tita Kovač - Artemis: 2000
Milko Matičetov: Slovenskim Orlicam pristrižene peruti
Janez Keber: Razlaganje izvora priimkov v Sloveniji
Silvo Torkar: K slovenskim priimkom na -ar
Irena Tršinar: Centralni register prebivalstva
Marko Zupančič: Rodovi na gradu Smlednik
Nenad Novaković: Od Luksemburga do gradu Jama pri Postojni
Janez Toplišek: Manj znani krajevni viri, Kolikšne so naše rodoslovne zbirke?, Anton Martin Slomšek - zbirna tabela družinskih priimkov
Franc Šmid: Ali še žive potomci andeških grofov?
Johan Galjot: Hlapci, za hlapce rojeni
Marjan Paternoster: Kratko premišljevanje o koreninicah, imenih, osebni lastnini in srednjeročnem planu
Jasmina Stanojević: Obveščanje po elektronski pošti
Jurij Šilc: Prebivalstvo podšmarnogorskih vasi skozi stoletja
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna
Zvone Bah: Kaj delamo - Bahovi s Kozjanskega
Anton Pavlovčič: Kaj delamo - Rodoslovje je zanimivo
Nenad Labus: Kaj delajo
Nela Urbančič: Izpolnjevanka s številčnico

2001/ letnik 8; št. 1-2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXII), Aleja zaslužnih - Franc Pokorn
Pavel Florjančič: Recenzija knjige: Tone Jakše - Dolenjska trologija
Boris Golec: Genealoško raziskovanje prednikov najdenčkov - rejenčkov, Tržaški in Ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih
Marko Oblak: Tolminski puntar Matej Podgornik
Pavel Florjančič: Štirje radioaktivni praočaki in njihovi potomci
Jurij Šilc: Lastniki gradiča Rocen v Tacnu pod Šmarno goro
?: Slovar izrazov, vzetih iz Vodnika po župnijskih arhivih
Stane Arh: Stare merske enote
Vladimir Bohinc: Slovenski' priimki na Slovaškem
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - drugi del
Stanislav Južnič: Rodbina Butina
France Štukl: Babnice na -ka in na -ca
George Williams: Slovenci v Coloradu
Evstahij Moder: Kaj delamo
Franc Cankar: Kaj delamo
Lojze Kobi, Janez Toplišek: Trenutno najstarejši slovenski rodovnik
Marko Zupančič: Pravilno črkovanje besede GENEALOGIJA

2001/ letnik 8; št. 3
Peter Hawlina: Uvodnik, 2001: rodoslovna odiseja, Računalniški pripomočki in datoteke za rodoslovce
Al Peterlin: Gradimo mostove, Arhivi ameriških priseljencev
Elizabeth Nick: Naša skupna zgodovina
Zvone Žigon: Stki s Slovenci po svetu - Kdo je kdo v Sloveniji
Stane Granda: Zgodovina Slovenije v nekaj stavkih
Marjan Drnovšek: Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih
Aleksej Kalc: Evidenca potnikov v Tržaški luki
Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v Združenih državah Amerike
Jaka Okorn: Slovenci v Avstarliji
Leon Drame: Emigranti v moji rodoslovni zbirki
Rok Stergar: Slovenci v habsburški vojski
Vladimir Žumer: Arhivi v Republik Sloveniji - zakladnice virov za rodoslovna raziskovanja
Sonja Anžič: Zgodovinski arhiv Ljubljana in njegovo gradivo, zanimivo za rodoslovce
Lilijana Žnidaršič Golec: Fondi v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
Gabor Kover: Možnosti rodoslovnih raziskav na Madžarskem s posebnim oziromn na Zahodno Madžarsko
Andrej Hozjan: Novejše genealoške raziskave na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju
Marjan Vogrin: Cerkveni arhivi v zahodni Sloveniji
Martin Modrušan: Rodoslovni arhivi na Hrvaškem
Matevž Košir: Zemljiški kataster in zemljiške knjige, Nemška paleografija od 16. do 20. stoletja
Janez Keber: Izvor slovenskih priimkov
Harald W. Azmann: Family History Society - Vodilni v rodoslovnih raziskavah
Tomaž Pisanski: Šest let rodoslovne spletne strani
George J. Plautz: Spletna stran mednarodnega slovenskega rodoslovnega društva
Ed Repic: Opravljene in načrtovane aktivnosti SGSI
Edward Skender: Kočevje - zgodnji začetki
Kate Pruente: Rodoslovne raziskave na Kočevskem
Erik Krisch: Migracije v Sloveniji v luči nemških priimkov
Mitja Ferenc: Kočevska - pusta in prazna
Stanislav Južnič: Zgodovina območja Kostel od konca 15. do konca 19. stoletja
Branka Lapajne: Izkušnje profesionalnega rodoslovca
Rose Marie Jisa: Organizacija podružnice - aktivnosti

2001/letnik 8; št. 4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXIV), Klevevški grb, Nekaj dodatkov k programu PAJEK, Dnevnik Olge Rudež Kosler, Rekorderji, Rodoslovna konferenca
Al Peterlin: Slovenian Genealogy Society - Organiziranost, resursi in indeksi
Liselotte Artel, Jurij Šilc: Rekonstrukcija statusa animarum župnije Šmartno pod Šmarno goro za leto 1754
Jurij Šilc: Tacenske sodarske družine
Jurij Zalokar: O poreklu Franca Pavla Kosa (1772-1839), lastnika Kosove graščine na Jesenicah
Janez Toplišek: O izvoru priimka Toplošek, Zakaj se nova verzija programa Brother's Keeper tako počasi uveljavlja
Vasja Predan: Nepozaben izlet Kraigherjevega rodu
Mitja Rosina: Kratka zgodovina rodovine Kraigher
Ana Florjančič: Ali je kaj zanimivega za rodoslovce v starološki župnijski knjižnici
Alojz Osrajnik: Veliki prikazi s programom BK6
Vladimir Batagelj: Tiskanje slik, pripravljenih s programom PAJEK
Andrej Mrvar: Priprava slik in iskanje zanimivih vzorcev porok v rodovniku s programom PAJEK
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - tretji del
Ivan Grčar: Dvakrat pokopan in še živ
Tino Mamić: Kako spodbuditi otroka za rodoslovje
Cveto Florijan, Stanislav Lukežič: Kaj delamo
Marija Darinka - Marinka Lukežič: Kaj delamo
Ema Goričan, Tone Kos: Aleja zaslužnih - Rafael Ogrin
Ema Goričan: Rodoslovni dogodek na Vrhniki

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4