2002 01   2002 03 04  
 2002 L.9 št. 1  2002 L.9 št. 2  2002 L.9 št. 3-4  
 2003 01 2003 02 04     
 2003 L.10 št. 1  2003 L.10 št. 2-4    
 2004 01  2004 02 04  2005 01  
 2004 L.11 št. 1  2004 L.11 št. 2-4  2005 L.12 št. 1  

 

Vsebina in avtorji posamezne številke:

2002/ Letnik 9; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Družinska kronika (Hawlina) - posebna tematska številka

2002/ Letnik 9; št. 2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXV), Ohranjanje arhivskega gradiva, Računalniški pripomočki pri rodoslovnih raziskavah, Priporočila rodovnikarjem, ki svoje poreklo v Sloveniji raziskujejo iz tujine, Nekaj priporočil glede oblikovanja grbov in zastav, Popis prebivalstva v ZDA za leto 1930, Zagreb dobiva Centar za iztraživanje obiteljskog podrijetla, Urednikovi načrti in želje
Irena Zupanič Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
Jurij Šilc: Urbarji - pomoč pri iskanju najstarejših prednikov
Janez Toplišek: Ženitveni zapisnik
Dagmar Slekovec: Uporaba telefonskega imenika v rodoslovju, Ali jih kdo pozna IV. del
Al Peterlin: Slovenia - Sources and Resources
Leon Drame: Družinska srečanja, 7. simpozij Slovenskega rodoslovnega društva
Alojzij Pavel Florijančič: Aleja zaslužnih - Franc Pahulje
Silvo Torkar: Odziv na prispevek E. Krischa v Drevesih 3/2001
Marjan Zupan: Kaj delamo
Tatjana Tomazo-Ravnik: Izlet članov SRD v Nabrežino
Vasja Butina: Poročilo o občnem zboru SRD

2002/ Letnik 9; št. 3-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Spisek krajevnih imen v Sloveniji za rodoslovce, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVI), Kolikšne so naše zbirke, Napoleonovi vojaki, Kako drago je rodoslovje, Tisoč let Stražišča, Rodoslovni standardi, Arhivske takse v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
Sandi Berk: Osebna imena in njihovi dodatki v luči slovenskega pravopisa in zakonodaje
Jurij Šilc: Rodovnik Jakoba Aljaža
Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber je bil pred dvesto leti izvoljen za generala jezuitskega reda
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - V. del
Marta Berginc: Stara hišna imena
Janez Žitko: Seznam priimkov iz krstnih matičnih knjig za Vrhniko v obdobju 1633 - 1700, Kaj delamo
Janez Toplišek: Telefonski imenik za Hrvaško na CD
Nuška Pogačnik Kansky: Deveto srečanje sorodnikov Modic-Bole

2003/ Letnik 10; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Zakonske zveze med sorodniki, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVII), Mehiška drevesa, Še o programu GeneWeb, Pomembnejši slovenski izseljenci, Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za ohranjanje arhivskega gradiva
Jaka Hawlina: Cerkveni in civilni predpisi v zvezi s porokami med sorodniki
Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju
Jurij Šilc: Popis duš v župniji Vodice za časa cesarice Marije Terezije
Stanislav Južnič: Erbergi in njihovi sorodniki med ljubljanskimi jezuiti
Janez Toplišek: Matični register
Nenad Novaković: Program GeneWeb
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - VII. del
Tino Mamić: Moj prednik ni (več) morilec
Martin Prašnički: Srečanja rodoslovcev v Mariboru
Danica Gošnik: Kaj delamo
Ed Kucler: Slovenian Genealogical Society Conference

2003/ Letnik 10, št. 2-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Kaj pričakujemo od genetskega rodoslovja, Zanesljivost rodoslovnih podatkov in genetika, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVIII), Smernice Sveta Evrope glede arhivskega dela, Rodovniki znanih Slovencev, Aleja zaslužnih - Joža Kapus in Jože Ferkulj, Rekorderji, Program dela, Kraji, ki so tvorili posest Freisinške škofije, Primerjalne obsežne rodoslovne zbirke, Raziskovanje po naročilu
Miha Preinfalk: Plemiško rodoslovje
Peter Štih: Mit o Slovencih v zgodnjem srednjem veku in nastanek sovražnih predstav o Nemcih
Ryan E. Swapp: Rodoslovje s pomočjo genetike
Marjana Žibert: Družina v Kranju v luči matičnih knjig
Jurij Šilc: Nesojeni graditelji ceste od Tacna do Smlednika iz leta 1721
Vojko Čeligoj: Govorica ženitovanjskih zglasnic, Košomatovi (recenzija)
Stanislav Južnič: Učenost in politika kranjskih Hohenwartov
Tino Mamič: Rodoslovje in Cerkev na Slovenskem, Kaj delamo
Marjan Paternoster: Requiem za moje prednike
(ponatis) Življenje Franceta Batjela
Alojzija Schweiger: Švajgerijada
Marija Stanonik: Globoko so korenine (recenzija)
Peter Kuhar: Kaj delamo
Slavko Kremenšek: Člani Kozjanske sekcije SRD med Kozjani
Janez Toplišek: Ustanovili smo prvo sekcijo v Slovenskem rodoslovnem društvu

2004/ Letnik 11; št. 1
Peter Hawlina: Rodoslovni priročnik - posebna številka, Pregled dosedanje vsebine časopisa Drevesa

2004/ Letnik 11; št. 2-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXIX), Rodoslovčev kodeks, Vzroki smrti, Suhi dol in Suhodovci, Rodoslovje v Godešiču, Slovenci imamo še eno rodoslovno knjigo, Nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje arhivskega gradiva, Družinska srečanja (Cankar, Drame), Rekorderji
Silvo Torkar: Dediščina predkrščanskih imen
Andrej Hozjan: Plemiške rodbine v Murski Soboti 18. stoletja
Andrej Ambrož: Kranjski deželni glavarji in njihovi grbi
Jurij Šilc: Terezijanski popis prebivalstva v župniji Smlednik leta 1754
Liselotte Artel: Terezijanski popis prebivalstva v župniji Smlednik leta 1754
Dejan Zadravec: Štiftregistri kot vir pri genealoških raziskavah
Ilaria Montanar: Biografije duhovnikov
Tomaž Pisanski: Grboslovje za vsakogar
Martin Prašnički: Matični podatki ponavadi ne zadostujejo, Mariborski rodoslovni krožek
Nenad Novaković: Rodoslovje v Srbiji
Ksenija Batič: Raziskovalni problem o zamenjavi priimka Krelis s Kovač
Katja Zorc de Kobi: Iščem svojo mater
Zvonka Zupanič Slavec: Friderik Pregl, nobelovec slovenskega rodu
Alojzij Pavel Florjančič: Mikerinovi, Lavrinovi, Hrovatinovi
Dagmar Slekovec: Ob stoletnici Boža Škerlja
Tino Mamić: Rodoslovje in grafologija - Anton Laščak Beg
Janez Suhadolc: Somrak Slovanov
Marko Zupančič: Rodoslovje in mejne »znanosti« in veščine
Franci Rihtaršič: Zanimanje za rodoslovje
Marija Stanonik: Zvonka Zupanič Slavec: Danes grofje celjski - in nikdar več (recenzija)
Aleksander Sila: Program GENOPRO
Zvone Bah: Kaj delajo - Marija Zakojšek
Ksenija Batič: Kaj delamo
Robert Fonda: Kaj delamo
Franc Cankar: Srečanje Cankarjev
Leon Drame: Prva Dramejada

2005/ Letnik 12, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik (za posebno tematsko številko o grbih), Kaj mi govori papežev grb, Stari in novi grbi, Klevevški grb, Grbi se vračajo, O razstavi, Nekaj priporočil glede oblikovanja grbov in zastav (ponatis), Grbi slovenskih občin, Grbi kranjskih mest in trgov po Valvazorju, Grbi posesti freisinške škofije - Zamorc s krono, Grbi slovaških mest, Cehovski znaki, Slovensko grbovje na spletu
Fran Milčinski: Butalski grb
Božo Otorepec: Valvasorjeva grbovna knjiga "Opus insignium armorumque"
Miha Preinfalk: Geneza grba družine Auersperg
Barbara Žabota: Grb družine Khisl in njegove izboljšave
Domen Kušar: Plečnikov osnutek grba LR Slovenije
Andrej Ambrož: Kranjski deželni glavarji in njihovi grbi (ponatis)
Andrej Gombač: Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu
Jure Volčjak: Grbi škofov Ljubljanske nadškofije
Nenad Novaković: Grbi češke republike

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4