2006 01  2007 01 2007 02  
 2006 L.13 št. 1  2007 L.14 št. 1  2007 L.14 št. 2  
 2008 01  2008 02    
 2008 L.15 št. 1  2008 L.15 št. 2    
 2009 01  2009 02    
 2009 L.16 št. 1  2009 L.16 št. 2    

 

Vsebina in avtorji posamezne številke:

2006/ Letnik 13; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Priimek kot genetski marker, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXX), Srečanje Suhadolcev, Poročila o delu, Dvanajst novinarskih vprašanj
Jurij Šilc: Duhovnije v ljubljanski nadškofiji v letih 1788 – 1806
Matjaž Blokar: Zahtevnejše rodoslovno računalniške vsebine
Steve Olson: Vsi smo modre krvi
Jože Jerko: Vojni arhiv na Dujanu skriva velika presenečenja
Mladen Paver: "Turci" usred Zagreba, Odakle smo stigli – na vjetrovima rata, Kaj delamo
Marija Skrt: Kaj delamo
Milan Govekar: Prvo srečanje Govekarjev
Ignacij Hladnik: Ruparjev rod
Andrej Rozman: Intronacionala

2007/ Letnik 14; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Znameniti Ločani
Fran Levstik: Spomini o verah in mislih prostega naroda
Evstahij Moder: Spomini na Janka
Matija Tuma: Luka Knafelj
Jože Sinigoj: Fritz Pregl - Znanstvenik slovenskega rodu, Nobelov nagrajebec za kemijo leta 1923
Valerija Ravbar: Kdo je bil Anton Stander
Tone Košir: Spomini črnovrškega župana Jožefa Trobca
Olaf Lovrenčič: Duhovnik Jože Novak
Katja Zorc de Kobi: Naš beg v Argentino, Iz vsakdanjega življenja v gradovih
G. Schnack: Kdor gre na rajžo, ima tudi kaj povedat
Marija Žerjal: Kdo je bil Jakob Velikonja
Andreja Burja: Življenjska zgodba Janka Šetine iz Zbilj

2007/ Letnik 14; št. 22
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXI), Razmišljanje o osebnih imenih in priimkih, Pripisi v popisih župljanov, Rekordi v rodoslovju, Primerjava rodoslovnih programov, Primeri iz prakse, Izraz hvaležnosti, Rodoslovje v Sloveniji
Mojca Kovačič: Veronika Deseniška - nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku
Jurij Šilc: Hočevarji iz Zgornjega Brnika, Kaj delamo
Peter Kuhar: Rodoslovje in medicina - primer Irene Grafenauer
France Malešič: Spomin in opomin gora
Vojko Čeligoj: Priimki in grbi v Izoli, Slovenci na Reki
Marija Prelec: Prvo srečanje potomcev rodu Kodre
Mladen Paver: Hrvatsko rodoslovno društvo "Pavao Ritter Vitezović"

2008/ Letnik 15, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Naši francoski predniki, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIII), Rekordi v rodoslovju, Sabljo na široko, puško na globoko, Pokopališča na spletu, Slovensko rodoslovno društvo, Slovenska rodoslovna literatura, Poročilo o delu in program za leto 2008, Prispevek za ohranjanje arhivskega gradiva, Mednarodna rodoslovna konferenca, Umrl je James LeVoy Sorensen
Matjaž Blokar: Ilirske province ob pomoči rodoslovcev
Stane Granda: Ilirske province ob pomoči rodoslovcev
Marjan Kranjc: Vojašla organizacija Ilirskih provinc
Stanislav Južnič: Preteklost Lukčeve kostelske domačije na Vrhu 1
Robert Fonda: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta
Andreja Kvas: Nenavaden predbožični obisk Dunaja
Gordana Igrec: Tajna jedne kutije
Mladen Paver: Genealogij i genetika - iskustva slovenskih rodoslovaca
?: Koliko prednikov ima vsak človek
Matjaž Pikalo: Stric Pepi
Stanka Gregorič: Slovensko rodoslovno društvo - Slovenian Genealogy Society
Kahlile Mehr: Slovenia: Archives and Genealogical Sources
Marija Skrt: Velenjski rodoslovci

2008/ Letnik 15, št. 2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIV), Imena in priimki skozi čas, Hišna imena, Prešernova sorodovina
Evgen Lah: O pomenu naših krajevnih imen
Silvo Torkar: Hudajužna in Obloke v terezijanskem katastru 1752, Toponim Preserje in slovansko-romansko prepletanje pripon -jane in -anum, Priimek Kumperščak
France Planina: Imena naselij v Loški občini
Matjaž Blokar Štrasberger: - zgodba o kraju, gradu in priimku
Janez Toplišek: Leksikon priimkov
Ivan Koštial: Rodbinski priimki in krajevna imena na Slovenskem, napravljena iz imen svetnikov
Ema Goričan: Rodbine na Stari Vrhniki
Bernard Nežmah: Od Očenaša do Pizdine. Pomen slovenskih krajevnih imen

2009/ Letnik 16; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik k posebni številki namenjeni prikazom rodovnikov; Definicije; Tipi rodovnikov; Primeri - predniki; Primeri - potomci; Ostali prikazi s programom BK; Kombinirani prikazi; Poročila in prikazi z drugimi programi - Legacy, Genbox, GeneWeb, Pajek; Spletno rodoslovje; Klasični prikazi 

2009/ Letnik 16, št. 2
Peter Hawlina: Uvodnik; Sodelovanje v genetskih študijah; Napake v rodovnikih; Kateri rodoslovni program uporabljati?; Aleja zaslužnih - Jernej Božič;  Krajevne kronike in monografije; Po sledeh prednikov; 50 številk časopisa Trte; Rodoslovje; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXV) ; Obisk Ameriške ženske zveze; Poročilo o delovanju društva; Druga mednarodna rodoslovna konferenca; Razstava Grbi se vračajo
Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki; O krajevnem imenu Hotedršica
Aleksander Hribovšek: Slovenski grbi in digitalizacija v Bavarski državni knjižnici
Polona Roblek: Prebivalci vrhniške Stare ceste v preteklosti
Robert Fonda: Mati in hči - trgovki ob Rapalski meji; Prikaz skupnega rodovnika župnije
Marjeta Manfreda: Vakar Y-DNK poti prednikov Slovencev
Polde Bibič: Iskal sem prednike
Mladen Paver: Intervju s Petrom Hawlina
Marija Skrt: Rodoslovna skupina Velenje predstavi svoje delovanje

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4