2010 01  2010 se    
 2010 L.17 št. 1  2010 L.17 št. posebna izdaja    
 2011 01  2012 01    
 2011 L.18 št. 1  2012 L.19 št. 1    
       
       

Vsebina in avtorji posamezne številke:

2010/ Letnik 17, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik; Ameriški rodoslovni stiki in dotiki; Referenčne datoteke za rodoslovce; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXVI); Starost neveste; Kranjsko plemstvo; Pasti pri delu z arhivskim gradivom; Matične knjige drugih verskih skupnosti; Nemogoče je mogoče; Program dela SRD za leto 2010; Poročilo o delu v letu 2009; Rodoslovna konferenca - poročilo; Rodoslovne razstave
Silvo Torkar: Mrvice iz imenoslovne malhe;  O krajevnem imenu Mišače ter priimkih Pegam in Ažman; Najstarejša Slovenka
Jožef Jerko: "Kranjci" v dokumentih dunajskega vojnega arhiva
Damir Globočnik: Ilirske province v likovnih upodobitvah
Tino Mamić: Moj prednik, francoski vojak; Rodovnik slikarja Pilona
Marija Prelec: Moj oče - vojni dezerter
Richard A. Terselic: Preserving Old Slovenian Recorded Music: Efforts in America; Slovenian Displaced persons in Cleveland and Washington D.C.
Leopold Strenn: Kaj delajo
Marija Skrt: Kaj delamo v Velenju
Frank Bucar: Trip to Slovenia finds long lost relatives

2010/ Letnik 17, special edition
Peter Hawlina: Family Trees – one way or another; Genealogy and Family tree; Ancestor charts and reports; Descendant reports; Combined genealogies – ancestors and descendants; Genealogy and genetics (DNA); Traditional genealogies; Author’s message
Rose Marie Jisa: President’s message

2011/ Letnik 18, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXVII; Kakšno korist prinese članstvo v rodoslovnem društvu; Koliko je vredno rodoslovno raziskovalno delo; Zapis v knjigi krstov župnije Gorenja vas; Delo sodnega izvedenca za rodoslovje; Kateri računalnik, kateri program;  Mesec rodoslovja v Clevelendu; Rodovniki na spletu; Ohranjanje arhivskega gradiva; Poročilo o delu Slovenskega rodoslovnega društva; Predniki in potomci Celjskih grofov, Vzori za slovensko rodoslovje, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXVIII; Novi sosedi
Janez Toplišek: Primerjalno rodoslovje: FRANCIJA; Zgodovinski imenik župnij; Štolninski zapisnik v rodoslovnih raziskavah
Jurij Šilc: Franc Kosmač iz Gameljn, stoletni veteran Radeckýjevih »zibcenarjev«
Silvia Josephine Žele: Neveste po naročilu tudi iz Slovenije!
M. Joan Birtic Atteberry: Marija Logar, ki je postala Mary Logar Birtic
Milan Škrlj: Primopredaja posestva in ženitna pogodba
Magda Rodman: Janez Bajc 1880 1960 in rapalska pogodba 1920; Moj rod in moj dom
Janez Žitko: Seznam priimkov iz Krstnih matičnih knjig Vrhnike 1633 – 1745
Mary Widdowson: The Family Quest in USA and Slovenia
Tino Mamić: Zgled rodbinske kronike
Rose Marie Macek Jisa: Slovenian genealogy month 
Marija Skrt: Poročilo o delu velenjske sekcije; Srečanje Kovačevega rodu

2012/ Letnik 19, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik, Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za varovanje arhivskega gradiva, Poroka s Francozom – (Hrvaška:Slovenija – 2:0), Vzori za slovensko rodoslovje, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXXVIII, Zapisovanje imen in priimkov, Novi sosedi
Igor Filipič: Digitalizacija starih matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Maribor
Tone Krampač: Digitalni posnetki matičnih knjig ljubljanske nadškofije.
Rose Marie Jisa: SGSI Donation Delivered to Ljubljana's Archbishopric Archives
Miha Preinfalk: Anton Gogala pl. Leesthal
Irena Žmavc: Ko je bilo meščanstvo privilegij
Silvo Torkar: Ime Bežigrad med ljudsko etimologijo in imenoslovno znanostjo, Priimki Košmelj, Košmrl in Minodraž
Sanja Frigan Ciuha: Hrvatske matične knjige
Janez Toplišek: Štolninski zapisnik v rodoslovnih raziskavah
Lojz Tršan: Stara domača hišna imena v Valburgi in Smledniku
Jožef Perc: Poslednji prehod
Robert Fonda: Komentar na razpravo o zapisovanju imen, priimkov in krajevnih imen, Jurij Grando - Vampir iz Kiringe
Marija Prelec: Kaj delamo
Jože Jerko: Arhiv o beguncih iz ruskega ujetništva
Mike Zakrajšek: Kaj delajo
Vlasta Knapič: Svetovni splet in rodoslovje
Jasna Cirk le Ridou: Moje rodoslovne korenine v Sloveniji
Novi člani
Koledar prireditev

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4