2013 01  2013 02    
 2013 L.20 št. 1  2013 L.20 št. 2    


2014 01


2015 01

   
 2014 L.21 št. 1  2015 L.22 št. 1    
       

Vsebina in avtorji posamezne številke:

2013/ Letnik 20, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik
Andrej Zupan, Damjan Glavač: Genetska struktura slovenske populacije
Irena Zupanič Pajnič: Genetika v pravosodju
Vlasta Knapič: Po sledi Y kromosoma: Od kod prihajamo in kam gremo?
Vlasta Knapič: Skrivnostna formula DNK zapisa - povezava biologije, informatike in rodoslovja
Vlasta Knapič: Osnove rabe genetskih analiz v rodoslovju
Marjeta Manfreda Vakar: Slovenski DNK bazen znotraj Balkana in Evrope
Robert Fonda: Z genetiko po poti mojih prednikov
Tony Popish: Y-DNA Project documenting Germanic migration to southeastern Europe and into Slovenia
Matej Ocvirk: Genetika v osnovni šoli
Peter Hawlina: Genetska raziskanost
Peter Hawlina: Nekaj pogostih vprašanj v zvezi z genetiko
Peter Hawlina: Genetsko kramljanje, spletne objave in komentarji
Peter Hawlina: Peto obdobje rodoslovja
Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIX)
Peter Hawlina: Priimek kot genetski marker (ponatis)
Ryan Swapp: SMGF Project in Slovenia
Peter Hawlina: Genetika v pravosodju
Peter Hawlina: TV novelas
Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika
Genetski dokazi za izvor Slovencev
Peter Hawlina: Povzetek razgovora o genetskih projektih
Peter Hawlina: Predavanja o genetiki

2013/ Letnik 20, št. 2
Peter Hawlina: Uvodnik
Jurij Šilc: Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja
Tino Mamić: Slovenci v vojskah
Tino Mamić: Predporočni zapisnik
Tino Mamić: Skrivnost družine Ekstanič
Lea Kalc Furlanič: Kako je Američanka iz "Rodika v Avstriji" našla svoje sorodnike
Robert Fonda: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta – 2. del, Korenine Dorothy Kamenshek
Peter Hawlina: Referenčno gradivo za rodoslovce
Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XL)
Matej Ocvirk: Romski priimki na Slovenskem
Mitja Rosina: Koliko smo si Slovenci v sorodu?
Marko Zuccato: Od kod Vitez Schildenfeld na Vranskem.
Marjan Paternoster: Rodoslovni aforizmi
Aleks Hribovšek: Mitološka bitja v heraldiki.
Edward Gobec: Slovenian American Inventors and Innovators
Silvo Torkar: Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik
Marija Skrt: Poročilo o delu Velenjske sekcije
Poizvedbe
Novi člani

2014/ Letnik 21, št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik
Aleksander Slekovec: Milan Škerlj
Lidija Slana: Udeleženci I. svetovne vojne so potrebovali tudi pošto
Marija Prelec:  Moji predniki v I. svetovni vojni
Robert Fonda: Moji pradedje v I. svetovni vojni
Vlada Eržen: Anton Lenar
Pavle Florjančič: Janez Veider
Franc Jamšek: Moja dedka in njuna sorodnika med vojno
Cveto Zgaga: Leopold Zgaga
Janko Prosen: Janez Prosen
Marija Župevc: Franc Kremenšek
Marija Skrt: Matevž Podjavoršek
Matej Ocvirk: Od Galicije do Soške fronte
Majda Povh: Moji spomini in utrinki iz očetovih pripovedovanj
Marija Krajnc: Jožef Hamer
Tino Mamić: Tri dni zasuti
Andrej Kerin: Matko Štefin in Velika vojna
Peter Hawlina: Franc Bricelj
Peter Hawlina: Anton Suhadolc
Peter Hawlina: Sedemnajsti bataljon, ki ga vidla več ne bom
Peter Hawlina: Kje so grobovi
Peter Hawlina: Roza Gallatia
Peter Hawlina: Otto Hawlina     
Peter Hawlina: Mit Galicije
Peter Hawlina: O posebni številki

2015/ Letnik 22, št. 1
Andrej Mervar: Uporaba nekaterih metod analize omrežij v rodoslovju

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4