pisaveMatične knjige in druge listine 16. do 19. stoletja so pisane v pisavi, ki bi jo bilo najbolj primerno poimenovati »nemška« kurenta (kurziva). Sicer sta bolj udomačeni poimenovanji »gotica/gotska pisava« ali »nemška pisava« (za razliko od »latinske pisave«), vendar ti dve poimenovanji nista povsem točni.

Uporabljali so jo tudi številni drugi narodi, ne le nemški: od Skandinavije, prek Baltskih dežel in Poljske do habsburške monarhije. Izraz »gotska pisava« pa tudi ni povsem točen, saj je gotica le starejša predhodnica te pisave, in sicer je latinska pisava, ki se je od 12. do 15. stoletja uporabljala v skriptorijih in pisarnah zahodne Evrope. Njeno ime kaže na povezavo pisave z gotiko in gotsko umetnostjo, saj jo krasijo značilne lomljene črke (fraktura).

»Nemška« kurenta izvira iz različnih oblik in slogov gotske kurzive, posebno iz stilizirane bastarde, na kateri je temeljila tudi tiskana fraktura. Obliko črk lahko primerjamo s takratnimi gradbenimi slogi, kjer je okrogli romanski lok zamenjal prelomljeni gotski obok.

Med starimi pisavami, v katerih so pisani viri za slovensko zgodovino, ima »nemška« kurenta gotovo pomembno mesto. Velik del virov od 16. do začetka 20. stoletja je pisan prav v tej pisavi. Kurenta se je uporabljala le za tekste v nemščini, za besedila v drugih jezikih (na primer v latinščini, italijanščini, slovenščini) se je uporabljala humanistika (»latinska« pisava). Ta se je uporabljala tudi v nemških besedilih za stavke v drugih jezikih, celo samo za eno samo besedo. Medtem ko je večji del Evrope v 16. stoletju sprejel humanistično kurzivo (»latinsko« pisavo, antiquo), ki se je uveljavila kot prevladujoča pisava, se je v srednji Evropi do 20. stoletja ohranila dvojnost med »nemško« in »latinsko« pisavo. Preberite več....

Nemška gotica


 Cirilica


 Skeniran/slikan dokument v besedilo

  • Online OCR aplikacija za optično prepoznavanje besedila v 46 jezikih, ki ga lahko nato obdelujete v programih Word, Excel in drugih, ki berejo *.txt format
  • Brezplačna OCR aplikacija za optično prepoznavanje črk (namestitev na osebni računalnik za Windows in uporabo txt v Wordu; prepozna *.pdf in *.tiff formate)

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4