foto: AT

Nagrobni spomeniki so pogosto koristen vir informacij za rodoslovca. Če bodo v kamen vklesane podatke kmalu zamenjali digitalni, bo mogoče dobiti še več podatkov, vključno s slikami. Na mariborskem pokopališču Pobrežje so postavili prvi digitalni nagrobnik iTernal, ki bo obiskovalcu groba na zaslonu prikazal še vrsto drugih podatkov.

Žal le malokrat vemo, na katerem pokopališču je pokopana iskana oseba in še manj, kje bomo našli grob. Za nekatera glavna pokopališča pa so že pri roki uporabne spletne objave:

Pokopališča v Sloveniji:

 • Iskalnik grobov Žale Ljubljana in preslikani delovodnik pogrebov (Ljubljana 1937-1970); na območju Mestne občine Ljubljana tako upravljajo s pokopališči: Žale, Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič, Rudnik, Štepanja vas, Bizovik, Sostro, Polje, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel;
 • Mariboru isklanik grobov za pokopališče Dobrava vrne linije, za pokopališče Pobrežje pa lokacije vseh grobnih polj;
 • Zasnova portala pokopalisca.si, kjer so za sedaj le občine Grosuplje, Šmarje-Sap in Št. Jurij;
 • Celje (Celjsko mestno pokopališče, Teharje);
 • Velenjsko pokopališče v Podkraju;
 • Koper in Piran,
 • isklanik grobov na portalu iObčina (Kaliopa) za občine:
  - Bohinjska Bistrica (Bitnje, Bohinjska Bistrica, Gorjuše, Komenj, Srednja vas)
  - Brezovica (Brezovica, Notranje Gorice, Preserje, Rakitna, Vnanje Gorice),
  - Domžale (Dob, Domžale, Homec, Ihan, Krtina, Mengeš, Moravče, Peče, Pšata, Radomlje, Rova, Sveta Trojica, Šentpavel, Škocjan)
  - Jesenice (Blejska Dobrava, Breznica, Planina pod Golico, Raztros v naravi, Rodine),
  - Murska Sobota (Bakovci, Murska Sobota),
  - Polzela (Andraž nad Polzelo, Polzela),
  - Postojna (Belsko, Fara, Landol, Mali otok, Orehek, Planina, Postojna, Predjama, Rakulik, Razdrto, Slavina, Studeno, Šmihel, Štivan, Ubeljsko, Veliki Otok),
  - Radenci (Kapela, Radenci) in
  - Žalec (Galicija, Gotovlje, Griže, Ponikva, Šempeter, Žalec).

Če poznamo kraj pokopa, lahko informacije o lokaciji grobov in pokopanih osebah pridobimo pri pogrebno-pokopališki službi, ki skrbi za določena pokopališča.

Ponekod pa lokalno delujejo avtomatske informacijske točke: npr. v Celju in na skupnem pokopališču za Velenje in Šoštanj v Podkraju stoji ob vhodu v poslovilno dvorano naprava z nameščenim iskalnikom grobnih mest, ki poleg obvestil o pogrebih in ostalih žalnih dogodkih omogoča iskanje lokacije grobov na pokopališčih Podkraj in Škale.

Iskalnik grobov Velenje

 Slika zgoraj: Za iskano grobno mesto se izriše tudi pot od informacijske točke v Podkraju oziroma od vhoda na pokopališče Škale do iskanega grobnega mesta.

Kljub vsemu pa je večino pokopališč na Slovenskem še vedno potrebno obiskati, da bi videli podatke in zapise na nagrobnikih. Kdor to počne s pametnim telefonom v žepu, lahko nagrobnike poslika in geolocirane slike shrani v omrežje BillionGraves, kjer jim doda prepise napisov, epitafe, druge informacije o grobu in posameznikih, pokopanih v njem, ter vse skupaj poveže s svojim spletnim mestom z rodoslovnimi podatki. Preko spletnega mesta BillionGraves podatki postanejo tudi javno dostopni vsem drugim iskalcem tovrstnih informacij.

Na portalu Slovenski grobovi lahko najdete grobove znanih Slovencev, pokopanih bodisi doma bodisi v tujini, ter grobove znanih tujcev, ki so pokopani v Sloveniji. Lahko tudi prispevate v zbirko portret osebnosti ali sliko njenega groba ali oboje.

Spomeniki

Ocena uporabnika: 4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4