Domov

Rodoslovno srečanje v Velenju: DNK analize v rodoslovju

ChromosomesAluFish

Človeški genom sestavlja 23 parov kromosomov (22 parov avtosomov in par spolnih kromosomov: XX ali XY), ki vsebujejo DNA.(CC BY 2.5 Bolzner et al., 2005)

V svetu in pri nas postajajo analize naše dednine vse bolj dostopne in uporabne (Genetika, SRD). Najbolj popularno je testiranje avtosomalne DNK (atDNA), s pomočjo katere lahko v velikih svetovnih zbirkah podatkov najdemo bližnje sorodnike, oddaljene do petega ali šestega kolena, za katere morda sploh ne vemo ali pa ne najdemo dokumentov. Eden izmed ponudnikov testov, ki sicer ni specializiran za genetsko rodoslovje, ponuja za posvojence in njihove rojstne družine 15.000 brezplačnih kompletov za odvzem vzorca in testiranje v akciji DNA-Quest, njihovi strokovnjaki pa bodo poskušali med podatki največjega svetovnega rodovnika najti tudi dejanske živeče biološke sorodnike. Poznane so posamične zgodbe 'Who do you think you are?", ki jih je izvedlo največje ameriško podjetje Ancestry na podlagi arhivskih zbirk podatkov in rodovnikov svojih članov. Ti imajo pri tem ponudniku testov atDNA prednost zlasti zaradi dostopa do vseh drugih rodoslovnih virov v Ameriki. Vendar, če ne raziskujemo ravno potomcev naših izseljencev, se bomo težko odločili za njihove storitve zaradi visoke cene članarine, ki jo zahtevajo za spremljanje vsakega uporabniškega profila (poleg stroška testa stane poln dostop 389 $ letno, manjši obseg storitev pa 240 $ letno). 

Med tistimi, ki želijo genetske teste iz rodoslovja razširiti tudi na druge lastnosti, kot je barva las ali oči ter ponuditi uporabnikom dopadljivo družbeno omrežje, nimajo pa zaledja v večji zbirki podatkov, je npr. 23andMe.  Z nižanjem cen hitrih testov se pojavljajo tudi novi ponudniki, ki ponujajo v enem paketu že testiranje vseh treh tipov: atDNA, mtDNA in Y-DNA (npr. Living DNA), a ne dajejo nobenih zagotovil o solidnih storitvah, ki jih uporabniki potrebujemo ne le za samo testiranje, pač pa predvsem za razlago in spremljanje rezultatov, ki nas uvrščajo nekam na svetovno genetsko drevo po materni ali po očetovi liniji ter primerjajo ujemanje DNK po posameznih kromosomih z bližnjimi sorodniki.  

Čeprav je trenutna cena atDNA postala dostopna zlasti za privabljanje novih strank (69 $), jo kaže ob velikem številu komercialnih ponudnikov testov vnovčiti pri tistem, ki nudi največ podpore v genetskem rodoslovju. V DNK krožku Slovenskega rodoslovnega društva (Drevesa) smo prepoznali velik pomen globalnega Genographic projekta (začel ga je Spencer Wells), ki je ustvaril svetovno genetsko evolucijsko drevo za žensko in moško linijo prednikov. Razvili so ključne DNK označevalce (DNA marker), ki jih za testiranje mitohondrijske DNK in DNK Y kromosoma uporabljajo tudi vsi ostali  ponudniki.  Njihov uradni laboratorij, ki je razvil tudi celo vrsto orodij za primerjavo rezultatov in ima tudi največjo zbirko genetskih podatkov za rodoslovje (skoraj milijon vzorcev),  je Family Tree DNA, ki ga tudi priporočamo za izbiro. Znotraj Family Tree DNA profila vsakega vzorca, ki ga odda dajalec, dobi razlago svojih rezultatov, na svoj elektronski naslov pa redna obvestila o najdenih ujemkih mtDNA in Y-DNA drugih dajalcev. Za testiranje atDNA pa je znotraj profila mogoča zelo enostavna primerjava ujemkov drugih dajalcev, prikazana po posameznih telesnih kromosomih in kromosomu X. Ker je natančno testiranje kljub vsemu še drago (celoten Y kromosom stane 530 $), je smiselno za testiranje izbrati tistega najstarejšega predstavnika družine, ki bo lahko dal najbolj reprezentativen vzorec. Tega lahko dajo moški, ki so nosilci tako mtDNA kot Y-DNA, ženske pa Y kromosoma svojega očeta ne podedujejo. Vsak pa lahko odda vzorec za atDNA. V primeru, da je bilo testiranje atDNA opravljenopri katerem od drugih ponudnikov, pa lahko prenesemo pridobljene podatke v Family Tree DNA za nadaljnje spremljanje in pregled ujemkov genetskih sorodnikov. Če vnesemo tudi rodovnik, bodo ujemki postali tudi preverljivi z dedovanjem priimkov in prepoznavanjem porekla dajalcev. Pri tem ni nezanemarljivo dejstvo, da naročnine za dostop do teh storitev in podatkov Family Tree DNA ne zaračunava.

DNK krožek Slovenskega rodoslovnega društva skuša zainteresiranim pomagati pri razumevanju rezultatov ter povezati čim več dajalcev slovenskega porekla, da bi nekoč rezultate koristno uporabili pri prepoznavanju populacijskih značilnosti Slovencev. Slovenski rodoslovci, vključno z velenjsko rodoslovno skupino, se tako vse bolj zanimajo za vključevanje DNK analiz bioloških vzorcev v svoje raziskave, ki sicer temeljijo na arhivskih in drugih dokumentih.

Zainteresirani torej vabljeni v Mestno knjižnico Velenje, kjer se bomo pogovarjali o genetskem rodoslovju.

 Vlasta Knapič

Referenčno gradivo za rodoslovce
Ker smo se pri svojem delu povsem prepustili računalniku, programom, pripomočkom in datotekam, ne bom omenjal rokopisnih in na druge načine popisanih objav, saj so skoraj povsem nadomeščene v...
Standardi
Društveni pogledi na priporočila pri rodoslovnem delu in vprašanje etičnih standardov, zlasti z ozirom na zakonske okvire Ta vprašanja se občasno pojavljajo na društvenih srečanjih. Postavljajo...
Srečanja
Vse od začetka delovanja društva so mesečna srečanja in predavanja praviloma drugi in četrti torek v mesecu. Izjem ni veliko in jih pravočasno napovemo. Na dan dogodka ali dan prej pošljemo...
2001/02
Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v...
Main page Contacts Search Contacts Search