Srečanja

Vse od začetka delovanja društva so mesečna srečanja in predavanja praviloma drugi in četrti torek v mesecu. Izjem ni veliko in jih pravočasno napovemo. Na dan dogodka ali dan prej pošljemo opomnik po spisku e-naslovnikov. Kdor želi dobivati obvestila, naj se vpiše na dopisno listo. Tam se lahko tudi izpiše, če obvestil ne želi več prejemati.

Srečanja so po pravilu vsak drugi torek v mesecu ob šestih zvečer v eni od učilnic v Klasični Škofijski gimnaziji v Šentvidu. Morebitne spremembe bodo posebej sporočene.

Koledar srečanj SRD za leto 2019

8. 1. srečanje
22. 1. predavanje - ni prijavljeno

12. 2. srečanje
26. 2. predavanje - ni prijavljeno

12. 3. srečanje in Zbor članov SRD

Koledar srečanj SRD za leto 2018
9.1.2018 srečanje
23.1.2018 predavanje
13.2.2018 srečanje 
27.2.2018 predavanje - odpadlo
13.3.2018 srečanje in Zbor članov
27.3.2018 predavanje - odpadlo
10.4.2018 srečanje na Škofijski gimnaziji v Šentvidu
24.4.2018 predavanje - odpadlo
8.5.2018 srečanje
22.5.2018 predavanje v klasični gimnaziji v Šentvidu - Jasna Rajčevič: Zapuščinski postopki v Slovenski Istri v obdobju Avstroogrske, Kraljevine Italije in Jugoslavije(fondi listin, arhivi, pomen rodoslovja)

Zaradi skromnejše udeležbe v poletnih mesecih smo se najprej odpovedali strokovnim predavanjem in po uvedbi plačljive najemnine prostorov tudi poletnim srečanjem.  

14.8.2018 srečanje
11.9.2018 srečanje
25.9.2018 predavanje Janez Toplišek: Predstavitev knjige RODOSLOVJE
9.10.2018 srečanje
23.10.2018 po posebnem obvestilu
13.11.2018 srečanje - tokrat v centru Simbioza na Dunajski 22
27.11.2018 odpade
11.12.2018 srečanje v centru Simbioza na Dunajski 22
18.12.2018 po posebnem obvestilu

Vabimo k podajanju predlogov za tematska predavanja!!

 Koledar za pretekla leta
14.1.2014 Srečanje
28.01.2014 dr. Miha Preinfalk: Nekaj plemiških rodbin 18. stoletja na Slovenskem
11.02.2014 Srečanje25.02.2014 dr. Franci Lazarini - Zgodovina rodbine Lazarini
11.03.2014 Srečanje - David Smukovič: Predstavitev monografije Korenine Cerkljanske fare, Zbor članov
25.03.2014 Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom. Zaprtje pristopa do matric Mariborske nadškofije
08.04.2014 Srečanje22.04.2014 Peter Hawlina: Brother's Keeper 7
13.05.2014 Srečanje27.05.2014 Tončka Jelenc: Kronogrami in verzi v matičnih knjigah
10.06.2014 Srečanje17.06.2014 Peter Hawlina: Računalniška tematika
08.07.2014 Srečanje22.07.2014 Predavanje
12.08.2014 Srečanje09.09.2014 Srečanje
23.09.2014 Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče (predstavitev knjige, vtisi večera)
14.10.2014 Srečanje
28.10.2014 Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače, niso za igrače
11.11.2014 Srečanje
25.11.2014 Peter Hawlina: V Galicijo, po sledeh fronte I. svetovne vojne
9.12.2014 Srečanje
16.12.2014 Vladislav Stres: Odkritja v zvezi s karantanskim knežjim kamnom
13.1.2015 Srečanje
27.1.2015 Miha Mlinar: Oblikovalci arheološke podobe Posočja
10.2.2015 Srečanje
24.2.2015 Marko Štepec: Zamolčano o vojni
10.3.2015 Srečanje
24.3.2015 Matjaž Anžur: Slovenska mitologija
14.4.2015 Srečanje
21.4.2015 Andrej Mrvar: Uporabnost programa PAJEK za rodoslovce
12.5.2015 Srečanje
26.5.2015 Predavanje
9.6.2015 Srečanje
23.6.2015 Predavanje
14.7.2015 Odpadlo
28.7 2015 Predavanje
11.8.2015 Srečanje ob dvajsetletnici društva z odprtjem razstave in posebnimi gosti: Rose Marie Jisa, dr. Zvone Žigon, mag. Tone Krampač in predstavniki društva Kerini&Stritarji
8.9.2015 Srečanje
22.9.2015 Predavanje
13.10.2015 Predstavitev rodovnikov SRD. V nadaljevanju redno srečanje
27.10.2015 Janez Sketelj: Zgodovina krščanstva
10.11.2015 Srečanje
24.11.2015 Tone Krampač: Popis prebivalstva 1754
8.12.2015 Srečanje
22.12.2015 P. Hawlina s kolegi: Rodoslovna tehnologija
12.1.2016 Srečanje
26.1.2016 Damjan Glavač - Novi pristopi analize mtDNA v populacijski genetiki
9.2.2016 Srečanje
23.2.2016 Tomaž Štefe - Mrzel veter tebe žene (Slovenci v svetu)
8.3.2016 Srečanje in Zbor članov
22.3.2016 Računalniški pripomočki
12.4.2016 Srečanje
26.4.2016 predavaje - še odprto
10.5.2016 Srečanje
24.5.2016 Kozma Ahačič - Misli o slovenskem jeziku
14.6.2016 Srečanje v Lipici
28.6.2016 Odpade zaradi skromnejšega poletnega obiska in zaradi izogiba stroškom
12.7.2016 zaradi izogiba stroškom za uporabo dvorane, smo se dogovorili, da v treh poletnih mesecih ne sklicujemo srečanj.
25.7.2016 Za kak nepredviden dogodek bo pravočasno poslano obvestilo.
9.8.2016 počitniško srečanje v gostišču Livada
13.9.2016 Srečanje
27.9.2016 Andrej Šemrov: Zgodovina denarja v Sloveniji
11.10.2016 Srečanje
25.10.2016 Kakovost podatkov - prikazi velikih rodovnikov
8.11.2016 Srečanje - Predstavitev Weilguny - Pred srečanjem ob štirih predstavitev programa Inkscape
22.11.2016 Dr. Katarina Čufar in Elena Leghissa: Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju
13.12.2016 Srečanje -
20.12.2016 odpovedano
10.1.2017 srečanje
24.1.2017 rodoslovni programi
14.2.2017 srečanje 28.2.2017
Dejan Süč: Raziskovanje židovskih rodovnikov
14.3.2017 srečanje in Zbor članov
28.3.2017 srečanje
11.4.2017 Iztok Lajovic - Program Panorama
25.4.2017 predavanje
9.5.2017 srečanje
23.5.2017 Jurij Šilc: Historična topografija
13.6.2017 srečanje v Škofijski gimnaziji Šentvid počitnice
8.8.2017 srečanje v gostišču Livada
12.9.2017 srečanje
26.9.2017 predavanje
10.10.2017 srečanje
24.10.2017 predavanje
14.11.2017 srečanje
28.11.2017 predavanje

Main page Contacts Search Contacts Search