Vsebina revije Drevesa

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |

1994/1
Peter Hawlina: Uvodnik; Peter Hawlina: Rodovnik in računalnik

1994/2
Peter Hawlina: Uvodnik; Društvo ali krožek, sekcija ali klub; Poročilo o prvem sestanku; Javno in zasebno; Sem ali nisem; Nova verzija programa Brother's Keeper;

1994/3
Peter Hawlina: Uvodnik; Predstavitev prevedene verzije programa Brother's Keeper; Kateri software; Computer Interest Groups; Majda Kocmur: Moji predniki; Priporočila za delo pri zbiranju rodovniških podatkov; Deset let gor ali dol

1994/4
Peter Hawlina: Uvodnik; Medsebojni stiki; Napoved tečaja za delo z rodoslovnim računalniškim programom
Valt Jurečič: Nekatere ljudi vse bolj zanimajo daljni predniki

1995/1
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročilo o zadnjem srečanju; Genealogija - I. del; Društvo, krožek ali klub; RAST - RAziskovalski STiki; Sodelavcem biltena Drevesa

1995/2
Peter Hawlina: Poročilo o zadnjem srečanju; Genealogija - II. del; Biološki in zakoniti starši (oče); Gornjemu članku ob rob; Prenašanje arhivskega gradiva na sodobne medije (I)
Claus Petzold: Rodovnik po Bachofnu
Janez Toplišek: Sodobni pripomočki pri rodoslovnem raziskovanju
Jože Gasparič: Naučimo se branja gotice

1995/3
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročilo o zadnjem srečanju; Obisk enote Zgodovinskega arhiva v Škofji Loki (strokovna ekskurzija); Poročilo o opravljenem tečaju uporabe programa Brother's Keeper; Krožek jemlje slovo, društvo ponuja roko; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Uporaba skenerja pri rodoslovnem delu; RAST - RAziskovalski STiki
Jože Hudales: O moji zbirki podatkov iz matičnih knjig; Od zibeli do groba
Marjan Drnovšek: Družinski arhivi in njihov pomen
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
Nenad Novaković: Kaj delamo

1995/4
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročilo o zadnjem srečanju; Ustanovitev društva; Predsednikova vizija; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kako začeti (ali Dvakrat da, kdor hitro da); Če ne boš nehal, te bom tožil
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
Lojze Kobi: Nekaj vrstic iz rodovnikarjeve beležnice
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Mariano Rugale: Kaj delamo
Janez Toplišek: Zgodbe z Inetrneta

1995/5
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročila; Naše društvo in društvo Slovenski ščit; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Koliko prednikov so imeli moji predniki; Iz tujega tiska; Povej mi s kom se družiš….; Genealogy Online (recenzija); RAST - RAziskovalski STiki
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
France Štukl: Ko smo izčrpali matične knjige
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Leon Drame: Kaj delamo
Tomaž Pisanski: Postavimo podatke na ogled

1995/6
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročila; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kako zdravo je tvojej drevo; Rodoslovni viri; Genealogicko-heraldicky Hlas, Genealogical Computing; RAST - RAziskovalski STiki
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
Jože Gasparič: Nekaj pogostih rodovniških izrazov v nemščini
Lojze Kobi: Rodoslovni viri mormonske cerkve
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Janez Šmitek: Rodoslovje in krajevna zgodovina
Tomaž Pisanski: Rodoslovje v svetu

1995/7
Peter Hawlina: Uvodnik; Slovensko rodoslovno društvo, Slovenian Genealogical Society; Poročila; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); RAST - RAziskovalski STiki
Jana Tomažič Cvetko: XVI. Srečanje mladih raziskovalcev zgodovine
Vasja Butina: Pisanje družinske kronike
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
Janez Šmitek: Rodoslovje in Gospodarska zgodovina
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Olaf Lovrenčič: Kaj delamo

1995/8, 9
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročilo o Občnem zboru; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Pisanje družinske kronike; RAST - RAziskovalski STiki; Srečna družinica
Tomaž Pisanski: Slovenski arhivi na Internetu
Stanislav Južnič: Pol tisočletja stari kočevarski in kostelski urbarji
Vasja Butina: Raziskovanje izvora rodbine Butina
Rasto Švajgar: Priimek, Family Name, Familienname - od kod in zakaj
Matevž Košir: Deželna deska za Kranjsko
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Tomaž Artel: Raziskovanje porekla Artel
Lojze Kobi: Nemška rodoslovne ventrala v Leipzigu

1995/10
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Znak društva
Ema Umek: Rodoslovni viri, s posebnim ozirom na matične knjige
Sinja Anžič: Arhivsko gradivo, zanimivo za rodoslovne raziskave v ZAL
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Janez Šmitek: Rodoslovje in demografija
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Janez Toplišek: Brother's Keeper za Windows okolje je v Ljubljani
Lojze Kobi: Kaj delamo
Tomaž Pisanski: Pokrajinski arhiv v Mariboru, Helmova rodoslovna delavnica

1995/11
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kri ni voda - Družinska srečanja; Potomci Martina Peruzzija; Kolikšne so naše zbirke; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila
Jože Hudales: Od zibeli do groba
Andrej Kerin: O srečanju "Kerini in Stritarji"
Janko Medved: Srečanje družine Sajtl
Lojze Kobi: Moja izkušnja z organiziranjem družinskega srečanja
Janez Toplišek: Iskanje avtohtonih prebivalcev s pomočjo sodobnih rodoslovnih virov
Niko Schlamberger: Geokodirana imena in priimki
Nadja Gartner Lenac: Kaj delamo
Tomaž Pisanski: Pokrajinski arhiv v Mariboru

1995/12
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Pregled programov za rodoslovno rabo; Car Trajan ima kozja ušesa (zaupnost podatkov); Kaj delamo; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Pisma bralcev; Predsednikov obračun; Pregled dosedanje vsebine
Nenad Novaković: Knjižni fondi NUK-a s področja rodoslovja
Janez Šmitek: Iz rodoslovnih virov
Andrej Vovko: Uvod v rodoslovje za mlade ljudi; Slovenski šolski muzej
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Marjana Kos: Osebni ali družinski fond - kaj je to?
Pokrajinski arhiv v Mariboru
Tomaž Pisanski: Poizvedbe po Internetu

1996/1
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročila; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Manj poznani raziskovalni viri ali Naši francoski predniki; Kako začeti; Kaj delajo - Nemčija; Kratka kategorizacija rodoslovcev; RAST - RAziskovalski STiki
Stanislav Južnič: Etnogeneza Kostelcev - Kostelski priimki v preteklosti; Uskoki - naši predniki
Franci Rihtaršič: Slover krajevnih in osebnih imen
Lojze Kobi: Vse ob svojem času (O tempora, o mores)
Vasja Butina: Priročnik za rodovnikarje v "help" datoteki
Anton Kos: Kaj delamo

1996/2
Peter Hawlina: Uvodnik; Sorodstvena razmerja; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kaj delajo - Rodoslovne raziskave s pomočjo računalnika v Avstriji; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila
Lucijan Adam: Iz Radovljiškega urbarja za leto 1579
Bogdan Kolar: Status animarum kot arhivsko gradivo
Janez Zalokar: Slovenski rodovnik
Miha Naglič: Priprava za uvod v rodoslovje
Lojze Kobi: Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju
Stanislav Južnič: Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju
Marijan Kranjc: Kaj delamo, Odmevi - Naši francoski predniki
Jurij Kraigher: O srečanjih Kraigherjev
Janez Toplišek: Nekaj poizvedb oz. odzivov po Internetu

1996/3, 4
Peter Hawlina: Uvodnik; Izkušnje z delom v Family Research centru; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Pravična delitev; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Pregled dosedanje vsebine; Naslovi knjižnic, ki prejemajo časopis Drevesa
Jože Žontar: Rodoslovje kot komponenta Mormonske cerkve
Jerome H. Grasser: Varovanje (rodoslovnega) arhivskega gradiva
Lojze Kobi: Delo Rodoslovne družbe v državi Utah
Marjana Kos: Družinski arhiv - kako ga voditi in hraniti
Janez Keber: Raziskovanje priimkov v Sloveniji
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko; Kaj delamo
Nenad Novaković: Rodoslovje in varstvo osebnih podatkov
Janez Toplišek: Diskusijska lista za uporabnike programa Brother's Keeper; Slovenski prevod programa Brother's Keeper; Varnostno kopiranje rodoslovnih podatkov
Tone Logar: Možnosti za raziskovanje vojnih žrtev
Tomaž Mancini: Obisk v knjižnici škotskega rodoslovnega društva
Jelka Anžič: Kako je nastala naša kronika Buhovi s Stirpnika
Dagmar Slekovec: Vtisi po enoletnem sodelovanju v Slovenskem rodoslovnem društvu

1996/priloga
Peter Hawlina: Gorenjske rodbine; Potomci Štefana Mazolla
Jože Gašperšič: Mazolli
Janez Cvirn: Meščanska poroka
Nadja Gartner Lenac: Stanovske poroke
Nenad Novaković: Gorenjska - zibelka mogočnih rodov

1997/1 
Peter Hawlina: Uvodnik; Socialna genealogija in zgodovinska demografija v sodelovanju z rodoslovjem; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Sistemi oštevilčevanja; Raziskave po naročilu; Kolikšne so naše zbirke; Črkarska zmeda; Knjige hiš v Škofji Loki - recenzija; Koliko praprababic živi v Sloveniji; Kaj delajo - Eastman's Online Genealogy Newsletter; Pisma bralcev - odziv na očitek o poseganju v privatno sfero; Telefonski imeniki na Internetu; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila
France Štukl: Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z upravnimi funkcijami
Matevž Košir: Katastrski operat in zemljiška knjiga 
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Marta Berginc: Kaj delamo
Lidija Rebolj: Kaj delamo

1997/2, 3
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kaj sem videl (na potovanju po Ameriki); Kaj povedo grobovi; Manjkajoči datumi; Druga konferenca na temo Prenos arhivskega gradiva; Nekateri obsežnejši rodovniki; Vzorci iz tujine; Ničvredne ponudbe; Preslikave Mormonske cerkve; Kaj nudi sodobna tehnologija; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Obveznosti članov
Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj
Silvo Torkar: O priimkih v Baški dolini
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Vasja Butina: Pradomovina Kostelskih Uskokov
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Virginia A. Catalano: Za koreninami
Mojca Ravnik: Status animarum v nekaterih etnoloških raziskavah
Tomaž Pisanski: Status animarum v računalniku
Anton Tomažič: Internet - Idealen medij za rodoslovce
Lojze Kobi: Nekateri obsežnejši rodovniki
Leon Drame: Prenos statusa animarum na elektronski medij
Marija Cerar: Kaj delamo

1997/4
Peter Hawlina: Uvodnik; Priimki ki nastopajo v Lazarinijevi rodoslovno zbirki; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); 17. bataljon, ki ga vid'la več ne bom; Informatiko določa oblast; Monografije slovenskih župnij; Kaj delajo - Antonija Šifrer s sodelavci; RAST - RAziskovalski STiki; Marija Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen (recenzija); Janez Šmitek: Kroparske rodbine (recenzija); Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa
Andrej Mrvar: Pajek - program za analizo obsežnih omrežij
Vladimir Batagelj: Pajek - program za analizo obsežnih omrežij
Ema Umek: Civilne matične knjige na slovenskem ozemlju pred letom 1946
Božo Otorepec: Od kod ime Ljubljana
Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Andrej Stergulc: Družinski priimki v Bovcu - 1700-1947
Vasja Butina: Izdelava in oblikovanje lastne spletne strani
Janez Kos: Rod Marije Javeršek, matere Josipa Broza - Tita
Ema Umek: Rod Marije Javeršek, matere Josipa Broza - Tita
Alojzij Pavel Florjančič: Razvojno drevo človeka
Branka Lapajne: Useful Tips for Conducting Genealogical Research in Slovenia; Kako se lotiti rodoslovnih raziskav v Sloveniji
Dagmar Slekovec: James C. Davis: Vzpon z dna (recenzija)
Franci Rihtaršič: Priimek Čufar (odmev)

1998/1, 2 (e-izvod, pdf)
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kranjska in zamorc s krono; Drobci, RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Razstava "Rod, rodovnik, rodoslovje"
Alojzij Pavel Florjančič: Zgodba dolga tisoč let
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Janez Keber: Živalski nazivi v imenoslovju
Nenad Novaković: Kdo se najraje skriva
Lea Benedejčič: Rodovniki znamenitih Slovencev
Miroslav Košuta: Tržaška izštevanka
France M. Dolinar: Cerkvena uprava in Slovenci
Dagmar Slekovec: Dva poskusa prosopografske obdelave
Janez Toplišek: Kolikšne so naše zbirke
Donat Piber: Kronike slovenskih župnij
Jill J. Johnson: Challenges Slovenian Descendants Face in Their Ancestors Reserach
Silvo Torkar: O priimku Čufar - odmev
Franc Šmid: Kaj delamo
Andrej Voje: Kaj delamo

1998/3
France Bernik: Posvetilo k posebni številki
Peter Hawlina: Uvodnik - Katalog ob razstavi Nismo od včerajšnjega dne; Od kdaj rodoslovje; Nekateri klasični prikazi; Rodoslovni viri; Krajevne monografije; Rodovniki zaradi materialnih interesov; Družinska srečanja; Rodoslovje v svetu; Rodoslovje in računalnik; Predstavitev dela Slovenskega rodoslovnega društva; O in ob razstavi; You Were Not Born Yesterday

1998/4
Peter Hawlina: Uvodnik; Zgodba z naslovne strani; Nova funkcija v programu Pajek; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Rodovniki za splošno rabo; Vasja Butina: Moj rodovnik (recenzija); Krajevne monografije; Pariški rodoslovni utrinki; RAST - RAziskovalski STiki; Društvene zadeve; Kranjska in zamorc s krono; Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa
Franc Jakopin: Slovenska priimkovna pokrajina
Jurij Sinobad: Seznam hiš, lastnikov in domačih imen po popisnih številkah v letih 1826 in 1868
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Alojzij Pavel Florjančič: A. E. I. O. U.
Alan Gornick: A Dream Come True
Leon Drame: Simpozij Rodovniki znanih Slovencev - poročilo; Rodovniki znanih Slovencev v zbirki evropskega plemstva
Anton Kos: Rodovnik škofa Slomška
Franci Rihtaršič: Novosti v rodovniku Jurija Vege
Lojze Kobi: Grafični prikazi večjih rodovnikov
Lea Benedejčič: Zbirka rodovnikov znanih Slovencev
Jože Dežman: Gorenjskim elitam naproti
Stanko Čop: Rodovniki literatov iz vasi izpod Stola
Jurij Sinobad: Dežela - kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine
Branka Lapajne: Kaj povezuje Huga Wolfa, Herberta von Karajana in Slovenijo; Kako nam rodoslovje pomaga rešiti zgodovinske skrivnosti
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Franc Šmid: Zgodovina hiš južne Koroške (recenzija), Še nekaj o "prateti" Lilith
Lea Benedejčič: Kaj delamo
Jože Sinigoj: Kaj delamo
Jasmina Stanojević: Rodoslovno delo Justine Kramar, por. Jagodič
Günther Junkers: (Računalniški) Rodoslovni projekti v Nemčiji (povzetek predavanja)
Tomaž Pisanski: Obisk pruskega arhiva v Berlinu

1999/1-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Cesarjev pečat; Prenos arhivskega grediva na sodobne medije (XIX); Rodoslovni vtisi iz Londona; Poročilo o delu za leto 1999; Rodoslovni krožek na Škofijski klasični gimnaziji; Sodelovanje med SRD in Slovenian Genealogy Society; Četrta konferenca SRD; Sodelovanje SRD s Slovenskim svetovnim kongresom; Poročilo o projektu Zamorc s krono; V Nadškofijskem arhivu v Ljubljani lahko člani uporabljajo računalnik; Vodniki po arhivih
Polona Dremelj: Rodovnik dubrovniških plemiških družin med 12. in 16. stoletjem
Franc Šmid: Predniki in potomci Celjskih grofov
Dimitrij Zrimšek: Družinogram
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja
Lucijan Adam: Kranjci iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko
I. K.: Rodbinski priimki iz rastlinskih imen
Felix Gundacker: Rodoslovje v Avstriji; Naslovi avstrijskih arhivov
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Franci Rihtaršič: Prebivalci mesta Kranj leta 1754
Albin Lotrič: Največja rodoslovna zbirka je sedaj dostopna tudi na Internetu
Janez Toplišek: Kolikšne so naše zbirke; Prvi slovenski priročnik za rodoslovni program Brother's Keeper
Alojzija Švajger: Rodoslovna literatura
Joža Miklič: Odmevi
Anton Kos: Smrt Jurija Vege; Poročilo oo delu Sekcije SRD na Vrhniki
Milan Govekar: Kaj delamo
Danica Glavan: Kaj delamo
Dagmar Slekovec: Ustanovitev Obalne sekcije SRD
Tita Kovač: Predavanje mag. Janeza Topliška v Brežicah
Lojze Kobi: Članske obveznosti

2000/1-2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega grediva na sodobne medije (XX), Lost Children, Nova verzija progra,a Brother's Keeper, Aleja zaslužnih - Tone Ravnikar, Rekorderji
Marija Makarovič: Moje življenje
Marija Štefančič: Naši starodavni predniki
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja
Janez Toplišek: Branje pisane gotice, Krajevni rodoslovni viri
France Megušar: Rezijani nas vodijo v predzgodovino slovenskega prostora
Henry and Anne Grosel: Amazing what a little information can do!
Tone Logar: Westfalski Slovenci
Mariano Rugale: Pokopališča in nagrobniki pri nas na Slovenskem
Nina Lampič: Zakaj sovražim rodoslovje
Ema Goričan: Kaj delamo
George Plautz: Slovenian Genealogy Society International
Dagmar Slekovec: Prvo leto dela Obalne sekcije Rodoslovnega društva

2000/3-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXI), Rekorderji, Recenzija knjige: Tita Kovač - Artemis: 2000
Milko Matičetov: Slovenskim Orlicam pristrižene peruti
Janez Keber: Razlaganje izvora priimkov v Sloveniji
Silvo Torkar: K slovenskim priimkom na -ar
Irena Tršinar: Centralni register prebivalstva
Marko Zupančič: Rodovi na gradu Smlednik
Nenad Novaković: Od Luksemburga do gradu Jama pri Postojni
Janez Toplišek: Manj znani krajevni viri, Kolikšne so naše rodoslovne zbirke?, Anton Martin Slomšek - zbirna tabela družinskih priimkov
Franc Šmid: Ali še žive potomci andeških grofov?
Johan Galjot: Hlapci, za hlapce rojeni
Marjan Paternoster: Kratko premišljevanje o koreninicah, imenih, osebni lastnini in srednjeročnem planu
Jasmina Stanojević: Obveščanje po elektronski pošti
Jurij Šilc: Prebivalstvo podšmarnogorskih vasi skozi stoletja
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna
Zvone Bah: Kaj delamo - Bahovi s Kozjanskega
Anton Pavlovčič: Kaj delamo - Rodoslovje je zanimivo
Nenad Labus: Kaj delajo
Nela Urbančič: Izpolnjevanka s številčnico

2001/1-2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXII), Aleja zaslužnih - Franc Pokorn
Pavel Florjančič: Recenzija knjige: Tone Jakše - Dolenjska trologija
Boris Golec: Genealoško raziskovanje prednikov najdenčkov - rejenčkov, Tržaški in Ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih
Marko Oblak: Tolminski puntar Matej Podgornik
Pavel Florjančič: Štirje radioaktivni praočaki in njihovi potomci
Jurij Šilc: Lastniki gradiča Rocen v Tacnu pod Šmarno goro
?: Slovar izrazov, vzetih iz Vodnika po župnijskih arhivih
Stane Arh: Stare merske enote
Vladimir Bohinc: Slovenski' priimki na Slovaškem
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - drugi del
Stanislav Južnič: Rodbina Butina
France Štukl: Babnice na -ka in na -ca
George Williams: Slovenci v Coloradu
Evstahij Moder: Kaj delamo
Franc Cankar: Kaj delamo
Lojze Kobi, Janez Toplišek: Trenutno najstarejši slovenski rodovnik
Marko Zupančič: Pravilno črkovanje besede GENEALOGIJA

2001/3
Peter Hawlina: Uvodnik, 2001: rodoslovna odiseja, Računalniški pripomočki in datoteke za rodoslovce
Al Peterlin: Gradimo mostove, Arhivi ameriških priseljencev
Elizabeth Nick: Naša skupna zgodovina
Zvone Žigon: Stki s Slovenci po svetu - Kdo je kdo v Sloveniji
Stane Granda: Zgodovina Slovenije v nekaj stavkih
Marjan Drnovšek: Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih
Aleksej Kalc: Evidenca potnikov v Tržaški luki
Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v Združenih državah Amerike
Jaka Okorn: Slovenci v Avstarliji
Leon Drame: Emigranti v moji rodoslovni zbirki
Rok Stergar: Slovenci v habsburški vojski
Vladimir Žumer: Arhivi v Republik Sloveniji - zakladnice virov za rodoslovna raziskovanja
Sonja Anžič: Zgodovinski arhiv Ljubljana in njegovo gradivo, zanimivo za rodoslovce
Lilijana Žnidaršič Golec: Fondi v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
Gabor Kover: Možnosti rodoslovnih raziskav na Madžarskem s posebnim oziromn na Zahodno Madžarsko
Andrej Hozjan: Novejše genealoške raziskave na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju
Marjan Vogrin: Cerkveni arhivi v zahodni Sloveniji
Martin Modrušan: Rodoslovni arhivi na Hrvaškem
Matevž Košir: Zemljiški kataster in zemljiške knjige, Nemška paleografija od 16. do 20. stoletja
Janez Keber: Izvor slovenskih priimkov
Harald W. Azmann: Family History Society - Vodilni v rodoslovnih raziskavah
Tomaž Pisanski: Šest let rodoslovne spletne strani
George J. Plautz: Spletna stran mednarodnega slovenskega rodoslovnega društva
Ed Repic: Opravljene in načrtovane aktivnosti SGSI
Edward Skender: Kočevje - zgodnji začetki
Kate Pruente: Rodoslovne raziskave na Kočevskem
Erik Krisch: Migracije v Sloveniji v luči nemških priimkov
Mitja Ferenc: Kočevska - pusta in prazna
Stanislav Južnič: Zgodovina območja Kostel od konca 15. do konca 19. stoletja
Branka Lapajne: Izkušnje profesionalnega rodoslovca
Rose Marie Jisa: Organizacija podružnice - aktivnosti

2001/4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXIV), Klevevški grb, Nekaj dodatkov k programu PAJEK, Dnevnik Olge Rudež Kosler, Rekorderji, Rodoslovna konferenca
Al Peterlin: Slovenian Genealogy Society - Organiziranost, resursi in indeksi
Liselotte Artel, Jurij Šilc: Rekonstrukcija statusa animarum župnije Šmartno pod Šmarno goro za leto 1754
Jurij Šilc: Tacenske sodarske družine
Jurij Zalokar: O poreklu Franca Pavla Kosa (1772-1839), lastnika Kosove graščine na Jesenicah
Janez Toplišek: O izvoru priimka Toplošek, Zakaj se nova verzija programa Brother's Keeper tako počasi uveljavlja
Vasja Predan: Nepozaben izlet Kraigherjevega rodu
Mitja Rosina: Kratka zgodovina rodovine Kraigher
Ana Florjančič: Ali je kaj zanimivega za rodoslovce v starološki župnijski knjižnici
Alojz Osrajnik: Veliki prikazi s programom BK6
Vladimir Batagelj: Tiskanje slik, pripravljenih s programom PAJEK
Andrej Mrvar: Priprava slik in iskanje zanimivih vzorcev porok v rodovniku s programom PAJEK
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - tretji del
Ivan Grčar: Dvakrat pokopan in še živ
Tino Mamić: Kako spodbuditi otroka za rodoslovje
Cveto Florijan, Stanislav Lukežič: Kaj delamo
Marija Darinka - Marinka Lukežič: Kaj delamo
Ema Goričan, Tone Kos: Aleja zaslužnih - Rafael Ogrin
Ema Goričan: Rodoslovni dogodek na Vrhniki

2002/1
Peter Hawlina: Uvodnik, Družinska kronika (Hawlina) - posebna tematska številka

2002/2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXV), Ohranjanje arhivskega gradiva, Računalniški pripomočki pri rodoslovnih raziskavah, Priporočila rodovnikarjem, ki svoje poreklo v Sloveniji raziskujejo iz tujine, Nekaj priporočil glede oblikovanja grbov in zastav, Popis prebivalstva v ZDA za leto 1930, Zagreb dobiva Centar za iztraživanje obiteljskog podrijetla, Urednikovi načrti in želje
Irena Zupanič Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
Jurij Šilc: Urbarji - pomoč pri iskanju najstarejših prednikov
Janez Toplišek: Ženitveni zapisnik
Dagmar Slekovec: Uporaba telefonskega imenika v rodoslovju, Ali jih kdo pozna IV. del
Al Peterlin: Slovenia - Sources and Resources
Leon Drame: Družinska srečanja, 7. simpozij Slovenskega rodoslovnega društva
Alojzij Pavel Florijančič: Aleja zaslužnih - Franc Pahulje
Silvo Torkar: Odziv na prispevek E. Krischa v Drevesih 3/2001
Marjan Zupan: Kaj delamo
Tatjana Tomazo-Ravnik: Izlet članov SRD v Nabrežino
Vasja Butina: Poročilo o občnem zboru SRD

2002/3-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Spisek krajevnih imen v Sloveniji za rodoslovce, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVI), Kolikšne so naše zbirke, Napoleonovi vojaki, Kako drago je rodoslovje, Tisoč let Stražišča, Rodoslovni standardi, Arhivske takse v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
Sandi Berk: Osebna imena in njihovi dodatki v luči slovenskega pravopisa in zakonodaje
Jurij Šilc: Rodovnik Jakoba Aljaža
Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber je bil pred dvesto leti izvoljen za generala jezuitskega reda
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - V. del
Marta Berginc: Stara hišna imena
Janez Žitko: Seznam priimkov iz krstnih matičnih knjig za Vrhniko v obdobju 1633 - 1700, Kaj delamo
Janez Toplišek: Telefonski imenik za Hrvaško na CD
Nuška Pogačnik Kansky: Deveto srečanje sorodnikov Modic-Bole

2003/1
Peter Hawlina: Uvodnik, Zakonske zveze med sorodniki, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVII), Mehiška drevesa, Še o programu GeneWeb, Pomembnejši slovenski izseljenci, Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za ohranjanje arhivskega gradiva
Jaka Hawlina: Cerkveni in civilni predpisi v zvezi s porokami med sorodniki
Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju
Jurij Šilc: Popis duš v župniji Vodice za časa cesarice Marije Terezije
Stanislav Južnič: Erbergi in njihovi sorodniki med ljubljanskimi jezuiti
Janez Toplišek: Matični register
Nenad Novaković: Program GeneWeb
Dagmar Slekovec: Ali jih kdo pozna - VII. del
Tino Mamić: Moj prednik ni (več) morilec
Martin Prašnički: Srečanja rodoslovcev v Mariboru
Danica Gošnik: Kaj delamo
Ed Kucler: Slovenian Genealogical Society Conference

2003/2-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Kaj pričakujemo od genetskega rodoslovja, Zanesljivost rodoslovnih podatkov in genetika, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXVIII), Smernice Sveta Evrope glede arhivskega dela, Rodovniki znanih Slovencev, Aleja zaslužnih - Joža Kapus in Jože Ferkulj, Rekorderji, Program dela, Kraji, ki so tvorili posest Freisinške škofije, Primerjalne obsežne rodoslovne zbirke, Raziskovanje po naročilu
Miha Preinfalk: Plemiško rodoslovje
Peter Štih: Mit o Slovencih v zgodnjem srednjem veku in nastanek sovražnih predstav o Nemcih
Ryan E. Swapp: Rodoslovje s pomočjo genetike
Marjana Žibert: Družina v Kranju v luči matičnih knjig
Jurij Šilc: Smlednik 1721
Vojko Čeligoj: Govorica ženitovanjskih zglasnic, Košomatovi (recenzija)
Stanislav Južnič: Učenost in politika kranjskih Hohenwartov
Tino Mamič: Rodoslovje in Cerkev na Slovenskem, Kaj delamo
Marjan Paternoster: Requiem za moje prednike
(ponatis) Življenje Franceta Batjela
Alojzija Schweiger: Švajgerijada
Marija Stanonik: Globoko so korenine (recenzija)
Peter Kuhar: Kaj delamo
Slavko Kremenšek: Člani Kozjanske sekcije SRD med Kozjani
Janez Toplišek: Ustanovili smo prvo sekcijo v Slovenskem rodoslovnem društvu

2004/1
Peter Hawlina: Rodoslovni priročnik - posebna številka, Pregled dosedanje vsebine časopisa Drevesa

2004/2-4
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXIX), Rodoslovčev kodeks, Vzroki smrti, Suhi dol in Suhodovci, Rodoslovje v Godešiču, Slovenci imamo še eno rodoslovno knjigo, Nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje arhivskega gradiva, Družinska srečanja (Cankar, Drame), Rekorderji
Silvo Torkar: Dediščina predkrščanskih imen
Andrej Hozjan: Plemiške rodbine v Murski Soboti 18. stoletja
Andrej Ambrož: Kranjski deželni glavarji in njihovi grbi
Jurij Šilc: Terezijanski popis prebivalstva v župniji Smlednik leta 1754
Liselotte Artel: Terezijanski popis prebivalstva v župniji Smlednik leta 1754
Dejan Zadravec: Štiftregistri kot vir pri genealoških raziskavah
Ilaria Montanar: Biografije duhovnikov
Tomaž Pisanski: Grboslovje za vsakogar
Martin Prašnički: Matični podatki ponavadi ne zadostujejo, Mariborski rodoslovni krožek
Nenad Novaković: Rodoslovje v Srbiji
Ksenija Batič: Raziskovalni problem o zamenjavi priimka Krelis s Kovač
Katja Zorc de Kobi: Iščem svojo mater
Zvonka Zupanič Slavec: Friderik Pregl, nobelovec slovenskega rodu
Alojzij Pavel Florjančič: Mikerinovi, Lavrinovi, Hrovatinovi
Dagmar Slekovec: Ob stoletnici Boža Škerlja
Tino Mamić: Rodoslovje in grafologija - Anton Laščak Beg
Janez Suhadolc: Somrak Slovanov
Marko Zupančič: Rodoslovje in mejne »znanosti« in veščine
Franci Rihtaršič: Zanimanje za rodoslovje
Marija Stanonik: Zvonka Zupanič Slavec: Danes grofje celjski - in nikdar več (recenzija)
Aleksander Sila: Program GENOPRO
Zvone Bah: Kaj delajo - Marija Zakojšek
Ksenija Batič: Kaj delamo
Robert Fonda: Kaj delamo
Franc Cankar: Srečanje Cankarjev
Leon Drame: Prva Dramejada

2005/1
Peter Hawlina: Uvodnik (za posebno tematsko številko o grbih), Kaj mi govori papežev grb, Stari in novi grbi, Klevevški grb, Grbi se vračajo, O razstavi, Nekaj priporočil glede oblikovanja grbov in zastav (ponatis), Grbi slovenskih občin, Grbi kranjskih mest in trgov po Valvazorju, Grbi posesti freisinške škofije - Zamorc s krono, Grbi slovaških mest, Cehovski znaki, Slovensko grbovje na spletu
Fran Milčinski: Butalski grb
Božo Otorepec: Valvasorjeva grbovna knjiga "Opus insignium armorumque"
Miha Preinfalk: Geneza grba družine Auersperg
Barbara Žabota: Grb družine Khisl in njegove izboljšave
Domen Kušar: Plečnikov osnutek grba LR Slovenije
Andrej Ambrož: Kranjski deželni glavarji in njihovi grbi (ponatis)
Andrej Gombač: Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu
Jure Volčjak: Grbi škofov Ljubljanske nadškofije
Nenad Novaković: Grbi češke republike

2006/1
Peter Hawlina: Uvodnik, Priimek kot genetski marker, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXX), Srečanje Suhadolcev, Poročila o delu, Dvanajst novinarskih vprašanj
Jurij Šilc: Duhovnije v ljubljanski nadškofiji v letih 1788 – 1806
Matjaž Blokar: Zahtevnejše rodoslovno računalniške vsebine
Steve Olson: Vsi smo modre krvi
Jože Jerko: Vojni arhiv na Dujanu skriva velika presenečenja
Mladen Paver: "Turci" usred Zagreba, Odakle smo stigli – na vjetrovima rata, Kaj delamo
Marija Skrt: Kaj delamo
Milan Govekar: Prvo srečanje Govekarjev
Ignacij Hladnik: Ruparjev rod
Andrej Rozman: Intronacionala

2007/1
Peter Hawlina: Uvodnik, Znameniti Ločani
Fran Levstik: Spomini o verah in mislih prostega naroda
Evstahij Moder: Spomini na Janka
Matija Tuma: Luka Knafelj
Jože Sinigoj: Fritz Pregl - Znanstvenik slovenskega rodu, Nobelov nagrajebec za kemijo leta 1923
Valerija Ravbar: Kdo je bil Anton Stander
Tone Košir: Spomini črnovrškega župana Jožefa Trobca
Olaf Lovrenčič: Duhovnik Jože Novak
Katja Zorc de Kobi: Naš beg v Argentino, Iz vsakdanjega življenja v gradovih
G. Schnack: Kdor gre na rajžo, ima tudi kaj povedat
Marija Žerjal: Kdo je bil Jakob Velikonja
Andreja Burja: Življenjska zgodba Janka Šetine iz Zbilj

2007/2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXI), Razmišljanje o osebnih imenih in priimkih, Pripisi v popisih župljanov, Rekordi v rodoslovju, Primerjava rodoslovnih programov, Primeri iz prakse, Izraz hvaležnosti, Rodoslovje v Sloveniji
Mojca Kovačič: Veronika Deseniška - nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku
Jurij Šilc: Hočevarji iz Zgornjega Brnika, Kaj delamo
Peter Kuhar: Rodoslovje in medicina - primer Irene Grafenauer
France Malešič: Spomin in opomin gora
Vojko Čeligoj: Priimki in grbi v Izoli, Slovenci na Reki
Marija Prelec: Prvo srečanje potomcev rodu Kodre
Mladen Paver: Hrvatsko rodoslovno društvo "Pavao Ritter Vitezović"

2008/1
Peter Hawlina: Uvodnik, Naši francoski predniki, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIII), Rekordi v rodoslovju, Sabljo na široko, puško na globoko, Pokopališča na spletu, Slovensko rodoslovno društvo, Slovenska rodoslovna literatura, Poročilo o delu in program za leto 2008, Prispevek za ohranjanje arhivskega gradiva, Mednarodna rodoslovna konferenca, Umrl je James LeVoy Sorensen
Matjaž Blokar: Ilirske province ob pomoči rodoslovcev
Stane Granda: Ilirske province ob pomoči rodoslovcev
Marjan Kranjc: Vojašla organizacija Ilirskih provinc
Stanislav Južnič: Preteklost Lukčeve kostelske domačije na Vrhu 1
Robert Fonda: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta
Andreja Kvas: Nenavaden predbožični obisk Dunaja
Gordana Igrec: Tajna jedne kutije
Mladen Paver: Genealogij i genetika - iskustva slovenskih rodoslovaca
?: Koliko prednikov ima vsak človek
Matjaž Pikalo: Stric Pepi
Stanka Gregorič: Slovensko rodoslovno društvo - Slovenian Genealogy Society
Kahlile Mehr: Slovenia: Archives and Genealogical Sources
Marija Skrt: Velenjski rodoslovci

2008/2
Peter Hawlina: Uvodnik, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIV), Imena in priimki skozi čas, Hišna imena, Prešernova sorodovina
Evgen Lah: O pomenu naših krajevnih imen
Silvo Torkar: Hudajužna in Obloke v terezijanskem katastru 1752, Toponim Preserje in slovansko-romansko prepletanje pripon -jane in -anum, Priimek Kumperščak
France Planina: Imena naselij v Loški občini
Matjaž Blokar Štrasberger: - zgodba o kraju, gradu in priimku
Janez Toplišek: Leksikon priimkov
Ivan Koštial: Rodbinski priimki in krajevna imena na Slovenskem, napravljena iz imen svetnikov
Ema Goričan: Rodbine na Stari Vrhniki
Bernard Nežmah: Od Očenaša do Pizdine. Pomen slovenskih krajevnih imen


2009/1
Peter Hawlina: Uvodnik k posebni številki namenjeni prikazom rodovnikov; Definicije; Tipi rodovnikov; Primeri - predniki; Primeri - potomci; Ostali prikazi s programom BK; Kombinirani prikazi; Poročila in prikazi z drugimi programi - Legacy, Genbox, GeneWeb, Pajek; Spletno rodoslovje; Klasični prikazi 

2009/2
Peter Hawlina: Uvodnik; Sodelovanje v genetskih študijah; Napake v rodovnikih; Kateri rodoslovni program uporabljati?; Aleja zaslužnih - Jernej Božič;  Krajevne kronike in monografije; Po sledeh prednikov; 50 številk časopisa Trte; Rodoslovje; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXV) ; Obisk Ameriške ženske zveze; Poročilo o delovanju društva; Druga mednarodna rodoslovna konferenca; Razstava Grbi se vračajo
Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki; O krajevnem imenu Hotedršica
Aleksander Hribovšek: Slovenski grbi in digitalizacija v Bavarski državni knjižnici
Polona Roblek: Prebivalci vrhniške Stare ceste v preteklosti
Robert Fonda: Mati in hči - trgovki ob Rapalski meji; Prikaz skupnega rodovnika župnije
Marjeta Manfreda: Vakar Y-DNK poti prednikov Slovencev
Polde Bibič: Iskal sem prednike
Mladen Paver: Intervju s Petrom Hawlina
Marija Skrt: Rodoslovna skupina Velenje predstavi svoje delovanje

2010/1
Peter Hawlina: Uvodnik; Ameriški rodoslovni stiki in dotiki; Referenčne datoteke za rodoslovce; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXVI); Starost neveste; Kranjsko plemstvo; Pasti pri delu z arhivskim gradivom; Matične knjige drugih verskih skupnosti; Nemogoče je mogoče; Program dela SRD za leto 2010; Poročilo o delu v letu 2009; Rodoslovna konferenca - poročilo; Rodoslovne razstave
Silvo Torkar: Mrvice iz imenoslovne malhe;  O krajevnem imenu Mišače ter priimkih Pegam in Ažman; Najstarejša Slovenka
Jožef Jerko: "Kranjci" v dokumentih dunajskega vojnega arhiva
Damir Globočnik: Ilirske province v likovnih upodobitvah
Tino Mamić: Moj prednik, francoski vojak; Rodovnik slikarja Pilona
Marija Prelec: Moj oče - vojni dezerter
Richard A. Terselic: Preserving Old Slovenian Recorded Music: Efforts in America; Slovenian Displaced persons in Cleveland and Washington D.C.
Leopold Strenn: Kaj delajo
Marija Skrt: Kaj delamo v Velenju
Frank Bucar: Trip to Slovenia finds long lost relatives

2010/2
Peter Hawlina: Family Trees – one way or another; Genealogy and Family tree; Ancestor charts and reports; Descendant reports; Combined genealogies – ancestors and descendants; Genealogy and genetics (DNA); Traditional genealogies; Author’s message
Rose Marie Jisa: President’s message

2011/1
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXVII; Kakšno korist prinese članstvo v rodoslovnem društvu; Koliko je vredno rodoslovno raziskovalno delo; Zapis v knjigi krstov župnije Gorenja vas; Delo sodnega izvedenca za rodoslovje; Kateri računalnik, kateri program;  Mesec rodoslovja v Clevelendu; Rodovniki na spletu; Ohranjanje arhivskega gradiva; Poročilo o delu Slovenskega rodoslovnega društva; Predniki in potomci Celjskih grofov, Vzori za slovensko rodoslovje, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXVIII; Novi sosedi
Janez Toplišek: Primerjalno rodoslovje: FRANCIJA; Zgodovinski imenik župnij; Štolninski zapisnik v rodoslovnih raziskavah
Jurij Šilc: Franc Kosmač iz Gameljn, stoletni veteran Radeckýjevih »zibcenarjev«
Silvia Josephine Žele: Neveste po naročilu tudi iz Slovenije!
M. Joan Birtic Atteberry: Marija Logar, ki je postala Mary Logar Birtic
Milan Škrlj: Primopredaja posestva in ženitna pogodba
Magda Rodman: Janez Bajc 1880 1960 in rapalska pogodba 1920; Moj rod in moj dom
Janez Žitko: Seznam priimkov iz Krstnih matičnih knjig Vrhnike 1633 – 1745
Mary Widdowson: The Family Quest in USA and Slovenia
Tino Mamić: Zgled rodbinske kronike
Rose Marie Macek Jisa: Slovenian genealogy month 
Marija Skrt: Poročilo o delu velenjske sekcije; Srečanje Kovačevega rodu

2012-1
Peter Hawlina: Uvodnik, Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za varovanje arhivskega gradiva, Poroka s Francozom – (Hrvaška:Slovenija – 2:0), Vzori za slovensko rodoslovje, Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXXVIII, Zapisovanje imen in priimkov, Novi sosedi
Igor Filipič: Digitalizacija starih matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Maribor
Tone Krampač: Digitalni posnetki matičnih knjig ljubljanske nadškofije.
Rose Marie Jisa: SGSI Donation Delivered to Ljubljana's Archbishopric Archives
Miha Preinfalk: Anton Gogala pl. Leesthal
Irena Žmavc: Ko je bilo meščanstvo privilegij
Silvo Torkar: Ime Bežigrad med ljudsko etimologijo in imenoslovno znanostjo, Priimki Košmelj, Košmrl in Minodraž
Sanja Frigan Ciuha: Hrvatske matične knjige
Janez Toplišek: Štolninski zapisnik v rodoslovnih raziskavah
Lojz Tršan: Stara domača hišna imena v Valburgi in Smledniku
Jožef Perc: Poslednji prehod
Robert Fonda: Komentar na razpravo o zapisovanju imen, priimkov in krajevnih imen, Jurij Grando - Vampir iz Kiringe
Marija Prelec: Kaj delamo
Jože Jerko: Arhiv o beguncih iz ruskega ujetništva
Mike Zakrajšek: Kaj delajo
Vlasta Knapič: Svetovni splet in rodoslovje
Jasna Cirk le Ridou: Moje rodoslovne korenine v Sloveniji
Novi člani
Koledar prireditev

2013-1
Peter Hawlina: Uvodnik
Andrej Zupan, Damjan Glavač: Genetska struktura slovenske populacije
Irena Zupanič Pajnič: Genetika v pravosodju
Vlasta Knapič: Po sledi Y kromosoma: Od kod prihajamo in kam gremo?
Vlasta Knapič: Skrivnostna formula DNK zapisa - povezava biologije, informatike in rodoslovja
Vlasta Knapič: Osnove rabe genetskih analiz v rodoslovju
Marjeta Manfreda Vakar: Slovenski DNK bazen znotraj Balkana in Evrope
Robert Fonda: Z genetiko po poti mojih prednikov
Tony Popish: Y-DNA Project documenting Germanic migration to southeastern Europe and into Slovenia
Matej Ocvirk: Genetika v osnovni šoli
Peter Hawlina: Genetska raziskanost
Peter Hawlina: Nekaj pogostih vprašanj v zvezi z genetiko
Peter Hawlina: Genetsko kramljanje, spletne objave in komentarji
Peter Hawlina: Peto obdobje rodoslovja
Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXXIX)
Peter Hawlina: Priimek kot genetski marker (ponatis)
Ryan Swapp: SMGF Project in Slovenia
Peter Hawlina: Genetika v pravosodju
Peter Hawlina: TV novelas
Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika
Genetski dokazi za izvor Slovencev
Peter Hawlina: Povzetek razgovora o genetskih projektih
Peter Hawlina: Predavanja o genetiki

2013-2
Peter Hawlina: Uvodnik
Jurij Šilc: Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja
Tino Mamić: Slovenci v vojskah
Tino Mamić: Predporočni zapisnik
Tino Mamić: Skrivnost družine Ekstanič
Lea Kalc Furlanič: Kako je Američanka iz "Rodika v Avstriji" našla svoje sorodnike
Robert Fonda: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta – 2. del, Korenine Dorothy Kamenshek
Peter Hawlina: Referenčno gradivo za rodoslovce
Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XL)
Matej Ocvirk: Romski priimki na Slovenskem
Mitja Rosina: Koliko smo si Slovenci v sorodu?
Marko Zuccato: Od kod Vitez Schildenfeld na Vranskem.
Marjan Paternoster: Rodoslovni aforizmi
Aleks Hribovšek: Mitološka bitja v heraldiki.
Edward Gobec: Slovenian American Inventors and Innovators
Silvo Torkar: Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik
Marija Skrt: Poročilo o delu Velenjske sekcije
Poizvedbe
Novi člani

2014-1   Tematska številka posvečena I. svetovni vojni
Vsebina
Peter Hawlina: Uvodnik
Aleksander Slekovec: Milan Škerlj
Lidija Slana: Udeleženci I. svetovne vojne so potrebovali tudi pošto
Marija Prelec:  Moji predniki v I. svetovni vojni
Robert Fonda: Moji pradedje v I. svetovni vojni
Vlada Eržen: Anton Lenar
Pavle Florjančič: Janez Veider
Franc Jamšek: Moja dedka in njuna sorodnika med vojno
Cveto Zgaga: Leopold Zgaga
Janko Prosen: Janez Prosen
Marija Župevc: Franc Kremenšek
Marija Skrt: Matevž Podjavoršek
Matej Ocvirk: Od Galicije do Soške fronte
Majda Povh: Moji spomini in utrinki iz očetovih pripovedovanj
Marija Krajnc: Jožef Hamer
Tino Mamić: Tri dni zasuti
Andrej Kerin: Matko Štefin in Velika vojna
Peter Hawlina: Franc Bricelj
Peter Hawlina: Anton Suhadolc
Peter Hawlina: Sedemnajsti bataljon, ki ga vidla več ne bom
Peter Hawlina: Kje so grobovi
Peter Hawlina: Roza Gallatia
Peter Hawlina: Otto Hawlina     
Peter Hawlina: Mit Galicije
Peter Hawlina: O posebni številki

2015-1

2016

Peter Hawlina: Uvodnik

 

 

 

Opomba urednika: Drevesa izidejo, ko se nabere prispevkov za vsaj 36 strani. Poleg ljubiteljskih prispevkov je zelo zaželeno, da ima vsaka številka vsaj nekaj strokovnih prispevkov. Svoje lektorirane prispevke pošljite Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


Gradivo, ki bi prišlo v poštev za objavo:
Kratko navodilo mrtvooglednikom

Main page Contacts Search Contacts Search