Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah ter organizirajo predavanja. Pregled strokovnih predavanj v letih 1994 - 1996:

20. 04. 1994 Peter Hawlina: Novi programi za rodoslovje
28. 08. 1994 Janez Toplišek: Prevedena verzija programa Brother’s Keeper

10. 01. 1995 Lojze Kobi: Rodovnikarstvo z računalnikom
14. 02. 1995 dr. Marjan Drnovšek: Družinski arhivi in njihov pomen
01. 03. 1995 dr. France Štukl: Rodoslovne raziskave in arhivsko gradivo
14. 03. 1995 dr. Jože Hudales: Demografija v Velenju
18. 04. 1995 dr. Tomaž Pisanski: Raziskave prek interneta
16. 05. 1995 dr. Stanislav Južnič: Rodoslovne raziskave s pomočjo urbarjev
28. 06. 1995 dr. Ema Umek: Matične knjige kot vir za rodoslovje
12. 09. 1995 Peter Hawlina: Pisanje družinske kronike
21. 09. 1995 dr. Sonja Anžič: Fondi Zgodovinskega arhiva
10. 10. 1995 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti
18. 10. 1995 Nenad Novaković: Fondi Narodne in univerzitetne knjižnice
14. 11. 1995 Peter Hawlina, Janez Toplišek, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti

21. 02. 1996 dr. Bogdan Kolar: Status animarum kot rodoslovni vir
22. 03. 1996 Peter Hawlina, Janez Šmitek: Rodoslovje (Glasova preja)
11. 04. 1996 Peter Hawlina, Anton Tomažič, dr. Tomaž Pisanski: Novosti na področju računalništva
21. 05. 1996 dr. Stanislav Južnič: Uskoki – naši predniki
16. 07. 1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Internet, programi, podatki
26. 09. 1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Novosti – SW in podatki
22. 10. 1996 Marijana Kos: Strokovno obravnavanje arhivskega gradiva
21. 11. 1996 Janez Keber: Izvor priimkov
14. 12. 1996 Max Lorisch: Mormonski raziskovalni centri

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4