Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 1997 - 1999:

28. 01. 1997 prof. Matevž Košir: Imenjske knjige, zemljiški operati in katastri z vidika rodoslovnih raziskav
25. 02. 1997 dr. Ema Umek: Civilne matične knjige
25. 03. 1997 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniška tematika
22. 04. 1997 dr. France Štukl: Nastanek domačih imen (in priimkov) iz upravnih funkcij
27. 05. 1997 Peter Hawlina, Tone Tomažič: Predstavitev rodovnika na spletu
17. 06. 1997 dr. Mojca Ravnik, dr. Tomaž Pisanski: Obdelave statusov animarum za raziskovalne namene
23. 09. 1997 II. konferenca: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije
28. 10. 1997 dr. Božo Otorepec: Zgodovina rodoslovja na Slovenskem
11. 11. 1997 prof. Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri
09. 12. 1997 Peter Hawlina: Računalniška tematika – priporočila za delo
16. 12. 1997 dr. Vladimir Batagelj, dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK

13. 01. 1998 dr. France Jakopin: Kaj priimek pove rodoslovcu
27. 01. 1998 dr. Vasilij Melik: Prvi popis prebivalstva na Slovenskem
10. 02. 1998 dr. Alfred Ogris: Rodoslovni viri v celovškem arhivu
24. 02. 1998 dr. Ema Umek: Gospoščinski arhivi kot rodoslovni vir
10. 03. 1998 dr. Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj
24. 03. 1998 dr. France Dolinar: Cerkvena in civilna ozemeljska organiziranost v zadnjih stoletjih
14. 04. 1998 dr. Günther Junkers: Rodoslovni projekti v Nemčiji
09. 06. 1998 Lea Benedejčič: Rodovniki znanih Slovencev na slovenski spletni strani
16. 06. 1998 Vasja Butina: Moj rodovnik (predstavitev knjige)
29. 06. 1998 Peter Hawlina: Nismo od včerajšnjega dne – odprtje razstave
14. 07. 1998 dr. Tomaž Pisanski: Računalniško grboslovje
11. 08. 1998 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)
22. 09. 1998 dr. Andrej Hozjan: Rodoslovni viri v mariborskem škofijskem arhivu
22. 09. 1998 Xavier Guyot: Rodoslovje v Franciji
28. 09. 1998 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
29. 09. 1998 Maja Hegedič: Predstavitev Centra za družinske raziskave
27. 10. 1998 prof. Lucijan Bratuš: Rodovnik pisave
24. 11. 1998 Janez Toplišek: Prikaz rodovnika v obliki HTML
15. 12. 1998 Peter Hawlina: Rodovniki mitoloških oseb in plemstva
15. 12. 1998 Peter Hawlina: Kako izdelam družinski rodovnik (s predstavitvijo slovenskega rodoslovja)

12. 01. 1999 dr. Janez Cvirn: Mednarodni stiki družbenih elit
26. 01. 1999 dr. Tomaž Pisanski: Grboslovje z računalnikom
23. 02. 1999 dr. Tatjana Tomazo-Ravnik: Matične knjige kot vir bio-demografskih podatkov
09. 03. 1999 Bogdan Novak: Slovenska saga
20. 04. 1999 dr. Marica Štefančič: Rodovniki človeštva
25. 05. 1999 Felix Gundacker: Izkušnje poklicnega rodoslovca
22. 06. 1999 Silvo Torkar: Predkrščanska osebna imena v slovenskih priimkih
25. 09. 1999 IV. konferenca Slovenskega rodoslovnega društva
26. 10. 1999 dr. Marija Makarovič: Rodoslovje in etnologija
23. 11. 1999 dr. Stane Granda: Pomen rodoslovja za novejšo politično zgodovino
21. 12. 1999 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4