Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 2000 - 2002:

25. 01. 2000 dr. Vinko Rajšp: Slovenija na vojaških zemljevidih
22. 02. 2000 Peter Hawlina: Izdelave indeksov matičnih knjig
28. 03. 2000 dr. Andrej Vovko: Biografski leksikoni
18. 04. 2000 mag. Helena Ložar-Podlogar: Šege ob življenjskih mejnikih
23. 05. 2000 dr. Zvonka Z. Slavec: Epikraniološka povezava družine grofov Celjskih
27. 06. 2000 Aleksander Lucu: Dinastije
25. 07. 2000 Peter Hawlina: Prenosljivost podatkov in objave na spletu
26. 09. 2000 mag. Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju.
30. 09. 2000 Rodoslovna konferenca
24. 10. 2000 Irena Tršinar: Centralni register prebivalstva – vsebina, uporaba, možnost dostopa
28. 11. 2000 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
19. 12. 2000 dr. Petra Svoljšak: Arhivi prve svetovne vojne

23. 01. 2001 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
27. 02. 2001 dr. Milko Matičetov: Ženska oblika priimkov
27. 03. 2001 Peter Hawlina: Predstavitev računalniških pripomočkov
17. 04. 2001 dr. Marko Razpet: Jurij Vega in koledar
22. 05. 2001 Vladimir Bohinc: Raziskave po naročilu
26. 06. 2001 dr. Pavle Merku: Zgodovina priimkov na slovenskem Zahodu
24. 07. 2001 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski, Janez Toplišek: Rodoslovje in internet
10. 08. 2001 Mednarodna rodoslovna konferenca
22. 09. 2001 Piknik in rodoslovna konferenca
25. 09. 2001 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških revijah
23. 10. 2001 Peter Hawlina: Povezovanje in združevanje podatkov
27. 11. 2001 Ivan Cimerman: Naša vas skozi čas
18. 12. 2001 dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v ZDA

22. 01. 2002 mag. Maruška Vidovič: Poročne migracije
26. 02. 2002 Rok Stergar: Slovenci v avstrijski vojski
26. 03. 2002 Aleksej Kalc: Spiski potnikov v tržaškem pristanišču
23. 04. 2002 Peter Hawlina: Novosti iz rodoslovnega računalništva
28. 05. 2002 Jaka Hawlina: Civilne in cerkvene uredbe glede porok med sorodniki
18. 06. 2002 Irena Zupanič-Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
23. 07. 2002 mag. Zijad Bećirović: Običaji v islamski družbi
24. 09. 2002 Peter Hawlina: Računalniške aktualnosti
26. 11. 2002 Mirko Kambič: Kaj nam povedo stare fotografije
17. 12. 2002 dr. Marija Stanonik: Družinska saga

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4