Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 2003 - 2005:

29. 01. 2003 Blanka Avguštin Florjanovič: Restavriranje arhivskega gradiva
25. 02. 2003 Tone Krampač: Raziskave v Nadškofijskem arhivu
25. 03. 2003 Janez Keber: Iz priimkovne delavnice
22. 04. 2003 Peter Hawlina: Združevanje rodoslovnih datotek
12. 02. 2003 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških publikacijah
27. 05. 2003 dr. Viktorija Žnidaršič: Ženitna pogodba nekoč in danes
24. 06. 2003 dr. Bojan Balkovec: Pomožne zgodovinske vede
23. 09. 2003 dr. Miha Preinfalk: Rodbina Auersperg
28. 10. 2003 Peter Hawlina: Referenčne datoteke
25. 11. 2003 Ryan E. Swapp: DNA analize
16. 12. 2003 Peter Hawlina: Mehanizmi in pripomočki za iskanje in primerjavo

20. 01. 2004 dr. Vasilij Melik: Zapisovanje priimkov
24. 02. 2004 Peter Hawlina: Programi za grafične prikaze
22. 03. 2004 Klemen Jelinčič: Židovsko rodoslovje
20. 04. 2004 dr. Radovan Komel: Dedne bolezni
25. 05. 2004 Ryan Swapp: Genetsko rodoslovje
22. 06. 2004 dr. Peter Lazar: Rodovniki domačih živali
18. 09. 2004 dr. Milan Sagadin: Poznoantična naselbina Ajdna
26. 10. 2004 Janez Toplišek: Predstavitev knjige Rodoslovje
23. 11. 2004 Janez Štiglic: Ukradeni otroci
21. 12. 2004 dr. Zvonka Zupanič Slavec: Bolezni Habsburžanov

25. 01. 2005 Bojana Rogelj-Škafar: Predstavitev Etnografskega muzeja
22. 03. 2005 dr. Tomaž Pisanski: Osnove grboslovja
19. 04. 2005 dr. Stane Granda: Slovenska kmečka elita
24. 05. 2005 Peter Hawlina: BK utility program
28. 06. 2005 Življenje in delo Boža Škerlja
27. 09. 2005 Marjaž Blokar: Predstavitev porgrama Legacy
11. 05. 2005 David Cvet: Borilne veščine
22. 11. 2005 dr. Marko Oblak: Rodoslovne raziskave na Tržaškem
20. 12. 2005 Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4