Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled dogodkov v letih 2011 in 2012:

11. 01. 2011 Peter Zavodnik: Family Tree Builder
25. 01. 2011 dr. Tone Košir: Suhi Dol in vasi tam okrog
08. 02. 2011 Redno društveno srečanje
22. 02. 2011 dr. Katarina Čufar: Najnovejša spoznanja o življenju koliščarjev na Ljubljanskem barju
08. 03. 2011 Redno društveno srečanje in redni letni zbor članov SRD
22. 03. 2011 Petra Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem
12. 04. 2011 Redno društveno srečanje
19. 04. 2011 Zmago Tančič: Nekoč in danes
10. 05. 2011 Redno društveno srečanje
24. 05. 2011 Lidija Slana: Lichtenbergi
14. 06. 2011 Redno društveno srečanje
21. 06. 2011 Peter Hawlina: Računalniška tematika
12. 07. 2011 Redno društveno srečanje
09. 08. 2011 Počitniško srečanje v gostišču Livada
13. 09. 2011 Redno društveno srečanje
27. 09. 2011 Roberto Žigulić: Rodoslovje Veprinca
11. 10. 2011 Redno društveno srečanje
25. 10. 2011 Marko Milkovič: Kraška vas na poti iz srednjega veka v 20. stoletje
08. 11. 2011 Redno društveno srečanje
22. 11. 2011 Aldo Rupel: Imena krajev v Goriški pokrajini
13. 12. 2011 Redno društveno srečanje
20. 12. 2011 France Malešič dr. med.: 750 let Kamnika

10. 01. 2012 Srečanje
24. 01. 2012 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
14. 02. 2012 Srečanje
28. 02. 2012 Peter Hawlina: Prenos arhivskega gradiva
13. 03. 2012 Srečanje in Zbor članov SRD
27. 03. 2012 Katarina Čufar in Anton Velušček: Življenje koliščarjev na Ljubljanskem barju 2
10. 04. 2012 Srečanje
24. 04. 2012 Francka Premk: Lastna imena v slovenski protestantiki
08. 05. 2012 Srečanje
22. 05. 2012 M. Preinfalk, Marjan Rugale: Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem
12. 06. 2012 Srečanje
26. 06. 2012 Prosto
10. 07. 2012 Srečanje
24. 07. 2012 Robert Fonda: Rodoslovne izkušnje s spletom
14. 08. 2012 Srečanje v gostišču Livada
11. 09. 2012 Srečanje
25. 09. 2012 Robert Fonda: Rodoslovni programi 
09. 10. 2012 Srečanje
23. 10. 2012 Marko Snoj: Etimologija priimkov
13. 11. 2012 Srečanje
27. 11. 2012 Lidija Sambunjak: Rodoslovne raziskave na Hrvaškem
11. 12. 2012 Srečanje
18. 12. 2012 dr. Ema Umek: Matične knjige

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4